søndag den 23. november 2014

Generalforsamling i 101 klubben


Indbydelse til Generalforsamling i 101 klubben

Der indbydes hermed til generalforsamling Mandag D 15. december kl. 17.00 på Rungsted Havn.
Hvor præcist på Rungsted Havn meldes ud senere. Indkomne forslag der er modtaget senest 8. december vil blive taget med på dagsordenen. Forslag bedes sendt til formand@aphrodite101.dk

Derudover er dagsordenen som følger.
 
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5.Behandling af indkomne forslag
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant
7.Valg af revisor og revisorsuppleant
8.Eventuelt

Med venlig hilsen
Jesper Tjott
Formand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.