Bane


Om vore baner

Bestyrelsen har i efteråret 2004 diskuteret nødvendigheden eller nytteværdien af standardiserede  baner. Udgangspunktet for diskussionen var egentlig udfordringerne omkring afholdelse af DM på een eftermiddag, een hel dag og een formiddag, men vi synes, det kunne være nyttigt med nogle helt generelle anbefalinger til stævneledere, som jo ikke nødvendigvis kender vores bådtype specielt godt.

Der er på ingen måde tale om, at vi ønsker at fratage banelederen de kunstneriske friheder, som netop er en del af charmen ved kapsejlads. Banerne må netop gerne være forskellige, så man i et stævne kan tilgodese alle typer sejlere, og uanset banernes forskellighed, så er de jo ens for alle.

Bestyrelsen mener, at der i et flerdagesstævne gerne må være nogle korte baner. Korte baner tilgodeser den gode starter, som kan starte godt og være væk fra feltet. Korte starter tilgodeser dog også de mindre rutinerede sejlere, idet man hurtigt får en ny chance. Der er ikke noget så surt, som at ligge bagerst i flere timer i træk. Vi mener også, at der gerne må være een eller flere lidt længere baner, således at den langsomme starter, som sejler stabilt og solidt, kan få en chance for at sejle sig op gennem feltet.Anbefalinger

Banen
Selve banen skal gerne være en kryds-læns bane med afvisermærke ved toppen (alle gange) og gate i bunden. Det er sjovere at sejle op-ned, end det er at sejle trekantsbane.

Start og Mål
Start på kryds og måltagning på læns er at foretrække. Det er også lettere at have med at gøre for dommeren, når der kan startes og tages i mål samme sted.

Startprocedure
Benyt den procedure der er beskrevet i RRS 26. Et opmærksomhedssignal på 6 minutter er ok.

Ved flere sejladser samme dag ønskes minimum 15 minutter pause fra sidste båd i mål fra foregående sejlads til start for efterfølgende sejlads. Dette kan eksempelvis gennemføres ved, at Svarstander sættes (to skud), når sidste båd går i mål, eller når tidsfristen for måltagning er udløbet, og Svarstander skydes ned efter minimum 10 minutter.

Pausen begrundes med at også de sidste skal have en chance til at få ryddet op i snore og spilerposer samt få en tår vand inden næste sejlads sættes i gang.

Måltagning
Måltagning ophører senest 20 minutter efter første fuldførende båd i mål.

Startlinielængde
Denne må være mindst antal både gange 11 meter; Alle bådes længde plus 10%.

Mållinielængde
Denne må være mindst 50 meter, så der er plads til at tage en klump både ind.

Baneændring
Selvfølgelig ser vi gerne en mærkeflytning ved vindspring på over 15-20 grader; Ellers er resten af sejladsen jo blottet for taktik, og det er kedeligt.

Banelængde/sejladstid
Vi foretrækker en afstand mellem top og bund på 1,0-1,2 sømil, - svarende til en sejladstid på mindst een time; Længere baner kan have 1,5-1,7 sømil mellem top og bund svarende til en sejladstid på 1,5-2 timer.

Omsejlingsretning
Styrbord og bagbord rundt er ok.

Antal sejladser
Et mix af korte og lange sejladser er ønskeligt ved stævner over flere dage. Ved endagsstævner er flere korte sejladser at foretrække fremfor een lang sejlads. Sejladsbestemmelserne bør tillade, at der sejles sejladser ”på forskud”. Det vil sige, at man skal ikke låses fast på max 2 sejladser på første dagen.

Vindstyrke
Sejlads i vedvarende vindstyrke mere end 12 m/s bør undgås, da det sportslige indhold derved bliver meget ringe.
Bestyrelsen, 2004