mandag den 26. januar 2015

Rettelse, kontonummer


Kære alle

Der var et ciffer for meget i det tidligere oplyste kontonummer. Kontingent for 2015 bedes indbetalt til Club 101 Regnr. 3667 Kontonr. 3667275091.

Beklager fejltagelsen.

Venlig hilsen

Stig W, kasserer Club 101

fredag den 23. januar 2015

Velkommen tilbage

Som I kan se af referatet fra Generalforsamlingen, bliver der ikke opkrævet kontingent for 2014.
Kontingentet for 2015 er stadig 400 kr, som bedes indbetalt til Club101 på Danske Bank Konto. Reg.nr. 3667 Konto 36672775091.

DEN 11, DEN 52, DEN 88, DEN 134 og  DEN 255 har som de eneste betalt for 2014 og skal således ikke betale for 2015.

DEN 304 bedes oplyse bankkonto, så vi kan returnere 500 kr for tilmelding til aflyste DM i Lynæs

Vi siger desuden velkommen til to nye medlemmer. Klaus Kesje som har erhvervet 170 – fra Sverige. Og velkommen igen til Vilhelm Møller Pedersen, DEN 292 i Skælskør.”

Venlig hilsen

Stig Waldorff

Referat af Generalforsamling 101 klubben

Generalforsamling 101 klubben D 15 December 2014

Referat.

1. Valg af dirigent. Niels Peter

2. Formandens beretning:
Efter at vores tidligere formand valgte at blive inaktiv, blev undertegnede valgt til konstitueret formand af den resterende bestyrelse.

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Juni, hvor Jan Svendsen, Lars Rangaard og Stig Waldorff blev valgt ind i bestyrelsen.

Der blev herefter arbejdet på at få et DM op og stå. Vi fik lavet en aftale med Lynæs sejlklub om at afholde dette. Der var dog desværre ikke tilmelding nok til at gennemføre, da der var stillet krav fra Lynæs om, at der mindst skulle være 10 deltagende både. Der var kun 6 tilmeldte både.

Bestyrelsen har besluttet ikke at opkræve kontingent for 2014. Der har stort set ikke været aktiviteter i årets løb, og klubbens beholdning  dækker rigeligt årets udgifter.

Herefter har bestyrelsen arbejdet på at genetablerer en medlemsliste samt lægge en plan for fremtidige aktiviteter.

3. Grundet formands og kassere skifte er der desværre ikke mulighed for et egentligt regnskab. Klubben har ved udgangen af 2014 en beholdning på 42.416,87 kr.

4. Kontingent for 2015 fastsættes til 400 kr. Dem som har betalt for 2014 godskrives i 2015.01.12

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Den siddende bestyrelse er villig til genvalg. De blev alle genvalgt. Mogens Petterson blev yderligere valgt.

7. Ingen stillede op. Bestyrelsen finder en snarest og meddeler dette via hjemmesiden.

8. Der blev stillet spørgsmål til klubbens forholdsvise store likviditet. Bestyrelsen er enige om at bruge en del af klubbens midler til at skabe aktivitet i 2015.

Mvh. Formand Jesper Tjott

mandag den 19. januar 2015

Malerier og links

Det bliver snart snevejr. Så er sejlsport temmelig koldt, og internet-surfning bliver mere tillokkende. Jeg faldt lige over et maleri af nogle Aphroditer. Det kan ses via dette link:

http://tramasetintas.blogspot.dk/2014/07/aphrodite-101-4.html

Dernæst faldt jeg over et renoveringsprojekt i Amerika. Desværre ser der ikke ud til at være sket så meget de sidste 2 år, og ejeren af websitet har ikke opgivet kontaktinfo, men jeg fandt ham på facebook og spurgte til status på projektet.

http://sailaphrodite.blogspot.dk

Efterfølgende fandt jeg nogle youtube videoer om projektet, så det er sat i gang.

https://www.youtube.com/watch?v=Lf3Ji3CqzPo

Minsandten om jeg ikke også faldt over et website med en Norsk 101 sejler:

http://nor2044.blogspot.dk

Grebet af den gode stemning surfede jeg videre og fandt et dejligt website fra det sydligere europa med masser af videooptagelser:

http://www.elisabeth2.at

De tre sidstnævnte websites har jeg tilføjet sidebaren under private 101-sider.

Trænger du til nye sejl? Her er nogen, som kan lave 101 sejl til rimelige priser:

http://www.precisionsailloft.com/cat/sails/upwind/a/aphrodite/aphrodite-101/mainsails

Utroligt, hvad man kan finde derude...