onsdag den 19. december 2018

God Jul og Godt Nytår

Kære 101-sejlere

Club 101 ønsker alle 101-sejlere en god jul og et godt nytår.

Vi i bestyrelsen for 101-klubben kan desværre ikke garantere dig en ligeså fantastisk sejler-sommer, som vi havde i år. Men vi vil gøre vores bedste for at 2019 bliver et aktivt år i 101-klassen, og vi har gjort de første forberedelser, så find den nye kalender frem og reserver dagene:

Onsdag den 30. januar holder vi vintermøde i Skovshoved med middag, foredrag og generalforsamling i Club 101. Foredraget er ved Lars H. Nielsen, der er mentalcoach for sportsudøvere, sportsteams og store firmaer. Han har blandt andet været mentalcoach for Guldfireren og Jesper Bank og har coachet besætningen på Team Trifork i deres rekordsejlads i Volvo Ocean Race over Atlanten. Og så er han iøvrigt selv en ivrig kapsejler med J80’erne ved aftenmatcherne i Rungsted. Måske han kan inspirere os til, hvordan vi får alle på båden til at arbejde sammen mod det fælles mål.

Dernæst planlægger vi et sommerkapsejladsstævne i Rungsted: Først med deltagelse i tirsdagsmatchen i Rungsted den 11. juni, fulgt af en distancebane ud for Rungsted lørdag den 15. juni.

Måske sommerstævnet skal indgå sammen med klassemesterskabet i et samlet Øresundsmesterskab. Under alle omstændigheder har vi i år besluttet at vende tilbage til den traditionelle afvikling af klassemesterskabet.  Det finder sted lørdag den 17. og søndag den 18. august på trekantbaner ud for Helsingør, hvor HAS samtidig afvikler DM for BB 10-meterne.

Det er alt sammen endnu på planlægningsstadiet, men så snart vi kender detaljerne, vil vi sende de rigtige invitationer ud til de tre arrangementer.

Med sejlerhilsen fra
101-klubbens bestyrelse

tirsdag den 28. august 2018

Det blev Silden - igenigen!

Tre dage i august, og så var 101’ernes nye klassemester fundet.

Og det blev - igenigen! - Den svedige Sild, DEN 45, med skipper Kasper Bonnevie. Med en overbevisende magtdemonstration vandt Silden, også kaldet Den snedige Sild, alle tre sejlader: På op-ned-banerne tirsdag i Rungsted og onsdag i Nivå, og på lørdagens distancebane mellem Rungsted og Ven.

Dermed kunne to fra Kasper Bonnevie besætning, Teis Fuglede Svejstrup og Jacob Lindstrøm, tage den fint pudsede klassemesterskabspokal, som besætningen også vandt i fjor, med tilbage fra lørdagens afslutningsfestmiddag på restaurant Il Gabiano på Rungsted Havn - sammen med tre flasker fornem rødvin.
101-klubben inviterede på moleøl på Bro 7 i Rungsted efter lørdagens distancebane på Øresund. I henholdsvis sort og blå T-shirt ses stævnets nr. 2, Johan Münster-Swendsen, og klassemesteren Kasper Bonnevie.

Siden sidste års mesterskab er Den svedige Sild, flyttet fra Rungsted til Langelinie - og også den næste i præmierækken er udenbys i forhold til stævnet i Rungsted: Andenpladsen blev vundet af alderspræsidenten Johan Münster-Swendsen (81 år!), DEN 11, Friendship, fra Helsingørlige med tre andenpladser og fik ved festmiddagen overrakt to flasker af den gode vin.

Og en enkelt flaske blev der til tredjepladsen, Jacob Grut Dahl i DEN 284, Poseidon af Rungsted.

Ny på klassemesterskabsbanen var Peter Bøgkjær i DEN 170, Quetzalcoatl fra Snekkersten - det tungebrækkende navn er den aztekiske gud for viden og intelligens. Indsatsen blev belønnet med en fjerdeplads, og med en fin, rød 101-fleece, doneret af tidligere 101-formand Kisser Schnakenburg.
To af besætningen på Den svedige Sild, Jacob Lindstrøm og Teis Fuglede Svejstrup, hjembærer vin og mesterskabspokal fra lørdagens festmiddag og lykønskes af mesterskabets andenplads, Johan Münster-Swendsen, til venstre i billedet.

Stævnet bød på flot vejr med vind i alle kategorier: Tirsdagssejladsen i Rungsted var med kraftig vind 8-10 m/s, mens onsdagsbanen i Nivå var med let vind omkring 4 m/s. Og Rungsted Sejlklub, der havde arrangeret lørdagens distancebane bl.a. ud om kompasafmærkningen Ven Nord, havde sørget for en jævn vind på 6-8 m/s og en bane, der udelukkende bestod af spilerben eller krydsben.

Seks 101’ere deltog i de tre dages sejladser.

(Lars Ranggaard)


fredag den 3. august 2018

Invitation til årets bedste sejladser

Kære 101-sejler. Du er inviteret til 2018’s bedste sejlerstævne.

Det er 101-klassemesterskabet på tre dage i august: To hverdagsaftener og en lørdag eftermiddag. Sejladserne indledes tirsdag den 14.08. i Rungsted, onsdag den 15.08. fortsættes i Nivå og finalen er en distancesejlads lørdag den18.08 i Rungsted med efterfølgende middag i Rungsted.

Det bliver tre dage med spændende kapsejladser, moleøl, skipperløgne og håndsejlads - altsammen for et tilmeldingsgebyr på bare 300 kr.

Men desværre er vi sent ude med denne invitation, så vi skal have din tilmelding meget snart.

Som en festlig afslutning på sejladserne inviterer 101-klubben alle deltagende besætninger til fri bar (øl og vin) i forbindelse med præmieoverrækkelsen og middagen i Vandskiklubbens klubhus i det nordvestlige hjørne af Rungsted havn - eller udenfor på terrassen, hvis vejret bliver lige så fantastisk som tidligere år. Lokalerne venligt stillet til rådighed af Rungsted Sejlklub.

Udover mesterskabspokalen kæmpes der også om god rødvin - tre flasker til vinderen, to til nr. to og en flaske til bronzevinderen.

Sejladserne:

Program for klassemesterskab 2018 for Aphrodite 101.

Tirsdag den 14. august:
Vi deltager i KDY's  aftenmatch ud for Rungsted. 101'erne har egen start  på en op-ned-bane; tredje start kl. 18.40; begrænsning kl. 21.00. Udefra kommende 101'ere, som ikke er tilmeldt Rungsted aftenmatch, skal blot tilmelde sig 101-klassemesterskabet, så sørger 101-klubben for at melde båden til KDY og betaler startgebyret. Moleøl på Bro 7 efter sejladsen. Der sejles efter KDY’s aftenkapsejladsregler plus 101-klasseregler (bl.a. vedr. bemanding).

Onsdag den 15. august:
101-erne deltager i Nivå Bådelaugs onsdagsmatch ud for Nivå, en op-ned-bane på min. 6 mil -  første start kl 18.00 alene for 101'erne  - begrænsning kl. 21.50. Der sejles efter Nivå Bådelaugs regler, der er opslået på NB’s hjemmeside samt 101-klasseregler. Indskuddet til Nivå Bådelaug betales af 101-klubben, når båden tilmeldes klassemesterskabet.

Lørdag den 18. august:
Dagen for den afsluttende korte distancebane arrangeret af Rungsted Sejlklub. Kl. 12 er der skippermøde på Bro 7 på Rungsted Havn, hvor vi sammen med banelederen fastlægger banen i forhold til vind og vejr. Vi forestiller os en distancebane på måske 15 sømil, f.eks. rundt om Ven NV.

Kl. 13 går starten, formentlig ved D-mærket nord for Rungsted Havn, hvor der også er mål.

Desuden:

Tirsdagens og onsdagens sejladser i henholdsvis Rungsted og Nivå følger de arrangerende klubbers regler for aftenmatcherne (samt 101-klubbens klasseregler om bl.a. bemanding), hvilket betyder, at der ved for tidlig start ikke er mulighed for omstart, og de respektive arrangerende klubber vil behandle eventuelle protester.

Eventuelle protester lørdag skal indgives skriftligt til stævneledelsen senest en time efter sidste båd i mål. Vi forventer ikke, at en protestkomite sidder klar, så evt. protestbehandling kan trække ud, og en protest-afgørelse kan ikke ankes til DSU.

Efter sejladsen er der middag og præmieoverrækkelse i Vandskiklubbens/Rungsted Sejlklubs klubhus på Rungsted Havn. Havnens restaurant Captainen står for middagen - og 101-klubben inviterer på øl og vin.
I to år har det været sommerens festligste aften - det kan det blive igen i år.
Prisen for Captainens middag incl. drikkevarer er beskedne kr. 150 pr. person.

Tilmelding:

Tilmelding ved indsættelse af kr. 300  til 101-klubbens bankkonto i Danske Bank, reg. 3667 konto 3667275091 med angivelse af bådnummer - plus kr. 150 pr. deltager i festmiddagen.

Samtidig skal du på mail til klubbens kasserer Stig Waldorff med angivelse af bådnummer, bådnavn, sejlklub, hjemhavn og ejernavn bekræfte din tilmelding. Stigs mailadresse er: waldorff@dadlnet.dk.

Husk i mailen til Stig at fortælle, hvor mange fra jeres båd der deltager i festmiddagen (med vin og øl ad libitum) lørdag.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 12. august kl. 18.

(PBV Lars Ranggaard)

mandag den 7. maj 2018

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Udenfor ruskede regnen og med 10-14 m/s viste Sundet hvide tænder, og alle 101’erne fravalgte kapsejladsen denne kølige tirsdag den 1. maj.

Men indenfor i Vandskiklubbens klubhus på Rungsted Havn, som Rungsted Sejlklub venligt havde stillet til rådighed, blev der hygget. I et forsøg på at gøre den årlige generalforsamling i 101-klubben mere attraktiv bød bestyrelsen på varme pizza’er og kolde øl og havde inviteret gasterne med.

Ingen kan vide, om det var bespisningen, der gjorde forskellen, men kendsgerningen er, at der mødte flere deltagere til generalforsamlingen end i adskillige år: Hele 17 mand og en dame, der ialt repræsenterede 11 Aphrodite 101-både: DEN 9, DEN 45, DEN 50, DEN88, DEN 134, DEN 170, DEN 277, DEN 284, DEN 304, DEN 334 og DEN 358.

Der blev snakket, spist, drukket og fortalt historier fra den lange, bedrøvelige vinter, inden formand Niels Peter Munk, DEN 9, kunne indlede programmet med - meget, meget for sent - at uddele 101-Mesterskabs-vandrepokalen til vinderne af mesterskabet 2017: DEN45, Den Svedige Silds skipper Kasper Bonnevie med besætning, som fik et “Rungsted-Søbad-Hurra” med på vejen.

En kær, men sjælden gæst, “Norske Ejnar” Neergaard, DEN 334, blev valgt som dirigent, og Niels Peter fremlagde beretningen om årets (pga. bestyrelsens beklageligt alt for travle virke udenfor 101-klubben) begrædeligt få aktiviteter, især klassemesterskabet over tre dage i august i henholdsvis Rungsted og Nivå. Særligt var der begejstring for årets ændring med en distance-sejlads lørdag efter to dages op-ned-baner.

Kasserer Stig Waldorff, DEN 88, fremlagde et regnskab med et lille overskud (1.198 kr.), selvom bestyrelsen ved flere generalforsamlinger har fået pålæg om at nedbringe formuen, der dermed stadig er på næsten 25.000 kr. Klubben har i år haft 18 betalende medlemmer. Stig foreslog årskontingentet nedsat fra 400 til 300 kr., og det blev vedtaget. Han vil herefter hurtigt udsende opkrævning.

Der var ingen indkomne forslag, men Niels Peter orienterede om, at han arbejder på fire ændringer i klassereglerne: El-motor skal tillades, hvis de overholder vægtkravet på 100 kg. rullefok skal tillades til kapsejlads, kravet om 12 mm ankerlinie skal erstattes af moderne, flade, og lettere ankerline og kravet om rebehuller opgives.

Der var også forslag om at tillade løs fod på storsejl, og Niels Peter blev opfordret til at arbejde videre med alle ændringer.

Mogens Petersson, DEN 304, udtræder af bestyrelsen og afløses af suppleanten Johan Münster-Swendsen, DEN 11, Ny suppleant blev Peter Bøgkjær, DEN 170. Kasper Bonnevie, DEN 45, blev genvalgt som revisor.

Medlemmerne blev opfordret til gennem klubbens 101-hjemmeside at dele erfaringer med rullefok, el-motor etc.

Der blev husket på, at årets klassemesterskab igen holdes i skiftevis Rungsted og Nivå den 14., 15. og 18. august.

Således erindret
Lars Ranggaard, DEN 358,

Rungsted Kyst, 02.05.18.

fredag den 20. april 2018

Pizza, øl og generalforsamling

Efter et langt vinterhi er 101-klubben vågnet med foråret og inviterer medlemmerne (og deres gaster) på pizza og øl og generalforsamling.

Det er tirsdag den 1. maj i Vandskiklubbens hus på Rungsted Havn straks efter KDY’s tirsdagskapsejlads - forventet ca. kl. 21.

Vandskiklubben ligger i det nordvestlige hjørne af havnen. hvor nordmolen begynder.

På programmet står spændende emner som kontingentnedsættelse, ny suppleant til bestyrelsen og en sund økonomi, der tillader lidt ekstravaganza i forbindelse med årets klassemesterskab.

Det holdes som de foregående år over tre dage i Øresund: Tirsdag den 14.08. i forbindelse med KDY’s aftenmatch i Rungsted, onsdag den 15.08. i forbindelse med Nivå Bådelaugs aftenkapsejlads og lørdag den 18.08. på en kortere distancebane ud for Rungsted.

På mødet den 1. maj kan vi også høre, om der er interesse for en hyggelig fællesudflugt, evt. med indlagte kapsejladser, til f.eks. Ålabodarna.

(PBV Lars Ranggaard)