tirsdag den 29. marts 2016

Så er det kontingent-tid

Lyset er vendt tilbage, fuglene pipper og snart springer bådene ud.

Det er nu vi skal i gang med malerrulle og pudseklud.

Det betyder, at det også nu er tiden til den årlige betaling af kontingent til 101-klubben. Det er som de senere år uændret 400 kr., som støtter 101-klubbens aktiviteter, giver 101-ejerne adgang til at sejle kapsejlads som klassebåd og giver adgang til klubbens arrangementer.

Det første er allerede tirsdag den 12. april på Sejlklubbernes Restaurant på Skovshoved Havn, hvor Peter Wibroe fortæller om, hvordan det er at deltage i Verdens hårdeste havkapsejlads kloden rundt og sejle på grund midt i Det indiske Ocean.

Det er gratis for 101-klubbens medlemmer at høre Peter Wibroes fortælling - men det er nødvendigt at tilmelde sig hos Stig Waldorff på waldorff@dadlnet.dk. Efter foredraget holdes den årlige generalforsamling i 101-klubben.

Årskontingentet på kr. 400 indbetales til 101-klubbens konto i Danske Bank - Reg. 3667 - konto 3667 275091.

(Ved en beklagelig fejl har vi tidligere oplyst et forkert kontonummer - men nu er det altså korrekt. Undskyld besværet for dem, der forgæves søgte at betale.)

(PBV Lars Ranggaard)

tirsdag den 22. marts 2016

Med 19 knob direkte mod revet

Det var buldrende mørkt den aften i slutningen af november 2014, da den 35 millioner kr. kostbare havracer Vestas med forrygende 19 knobs fart buldrede direkte ind i et koralrev nord for Mauritius i Det indiske Ocean.
Ile Du Sud
I den ni mand store besætning på den 20 meter lange kulfiber-racer under dansk flag, Team Vestas Wind, var der to danskere, Nicolai Sehested og den dengang blot 28-årige Peter Wibroe, den yngste dansker, der nogensinde har deltaget i Verdens hårdeste havkapsejlads, Volvo Ocean Race.
Crashed
Nu kan du høre Peter Wibroes fascinerende fortælling om kapsejladsen Jorden Rundt, som presser besætningerne til det yderste både fysisk og mentalt, og om den bratte afslutning, da Vestas grundstødte og besætningen måtte forlade båden - og måske løfter han sløret for, hvorfor et koralrev på størrelse med Samsø blev overset på kapsejladsens anden etape fra Cape Town til Abu Dhabi.
Temmelig meget land
Det er 101-klubben, der inviterer 101-sejlerne til at høre Peter Wibroes fortælling.

Tirsdag den 12. april i Skovshoved.

Peter Wibroes foredrag begynder kl. 19.00 - i Sejlklubbernes Restaurant på Skovshoved Havn.

Men vi mødes til fælles spisning allerede kl. 18.00 - dagens ret (for egen regning) koster kr. 128

Efter foredraget er det mulighed for at stille spørgsmål til Peter Wibroe, inden vi kl. 20.30-21.00 holder den årlige generalforsamling i 101-klubben.

For 101-medlemmer er det gratis at deltage i mødet med Peter Wibroe, men tilmelding er absolut nødvendig til waldorff@dadlnet.dk

Samtidig erindrer vi om, at tiden er inde til at indbetale årskontingentet for medlemsskab af 101-klubben. Kontingentet er uændret kr. 400, som indbetales til 101-klubbens konto i Danske Bank: Reg: 3667 - konto 3667275091.

Pbv. Lars Ranggaard

mandag den 21. marts 2016

Generalforsamling i 101 klubben

Der indkaldes hermed til årlig ordinær generalforsamling i klub 101 Danmark tirsdag den 12. 04. 2016 i Sejlklubbernes Restaurant i Skovshoved Havn.

Generalforsamlingen vil begynde ca. kl. 20.30-21.00 i direkte forlængelse af 101-klubbens foredragsaften med Peter Wibroe.

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Klub IOI Danmark.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for næste år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisor suppleant.

8. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal være formanden i hænde en uge før GF. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside 3 dage inden GF.

Pbv.

Niels Peter Munk