søndag den 14. december 2014

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i KDY’klubhus, Sejlerstuen. Det er i stueplan, i den nordlige ende af huset.

søndag den 23. november 2014

Generalforsamling i 101 klubben


Indbydelse til Generalforsamling i 101 klubben

Der indbydes hermed til generalforsamling Mandag D 15. december kl. 17.00 på Rungsted Havn.
Hvor præcist på Rungsted Havn meldes ud senere. Indkomne forslag der er modtaget senest 8. december vil blive taget med på dagsordenen. Forslag bedes sendt til formand@aphrodite101.dk

Derudover er dagsordenen som følger.
 
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5.Behandling af indkomne forslag
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant
7.Valg af revisor og revisorsuppleant
8.Eventuelt

Med venlig hilsen
Jesper Tjott
Formand

fredag den 21. november 2014

Et godt år - og et rigtig dårligt


Sejlsæsonen er slut. Båden er på land, masten er i skuret, sejlene er på loftet og den store lampe er slukket.

Og det har været et godt år for os sejlere - med sol og vind og varme.

Men for 101-sejlere og for 101-klubben især har det været knapt så godt: Et aflyst DM, manglende deltagelse i de få stævner og stort set ingen aktiviteter i 101-klubben.

Forklaringerne er mange: Et pludseligt formandsskifte og uafhængigt deraf et skift af kasserer efterlod den resterende bestyrelse uden medlemsliste og andre nødvendige værktøjer.

Det er stadig ikke lykkedes den nye bestyrelse at få fuldt styr på medlemsfortegnelse og regnskaber etc, men der arbejdes hårdt på det.

Derfor har det ikke været muligt for kassereren at udsende opkrævning af årskontingent. Men i betragtning af aktivitetsniveauet er det sikkert meget rimeligt.

Og sikkert til glæde for mange medlemmer har bestyrelsen nu besluttet, at der slet ikke opkræves kontingent for 2014. Altså: NUL KONTINGENT 2014!

Men selvom det stadig kniber med regnskaber etc., skal formalia følges, og vedtægterne kræver, at vi holder den årlige generalforsamling nu. Det sker

Mandag den 15. december kl. 17 på Rungsted Havn.

Nærmere vil tilflyde denne hjemmeside snarest.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at revitalisere klubben og genrejse den fra ruinerne.

Første initiativ bliver et vinterarrangement. Ikke helt, som forne tiders.

Men mere et medlemsmøde, hvor vi først får noget godt at spise, så vil en sejlmager fortælle nyt om sejl og trim - og så det vigtigste:  Bestyrelse og medlemmer vil diskutere, hvad vi vil med klubben: Hvad den kan gøre for os - og hvad vi kan gøre for klubben. Vi sigter efter at holde mødet i marts.

I august blev DM aflyst pga. manglende tilslutning. I stedet fik vi med blot et par dages varsel en mere uforpligtende kapsejlads arrangeret: Fra Rungsted til Ven NV og tilbage. Ni både tilmeldte sig, men tre gav op pga. snavs vejr med regn og blæst. For de seks deltagere blev det en våd og udfordrende sejlads, og moleøl, præmieoverrækkelsen og håndsejlads i KDY's ungdomslokale blev et tilløbsstykke. Så 101-klubben måtte love at gentage successen. Vi sigter efter, at det sker i maj.

Og så sigter vi efter i år at samle tilstrækkeligt mange til et DM eller i hvert fald et klassemesterskab - vi har kig på Nivå i august.

PBV: Lars Ranggaard

tirsdag den 26. august 2014

The hull number quiz

I went cruising for sailing blogs, and I found one called Reaching Broadly. There's a recent post there - about an American Scow located somewhere in France. Normally I wouldn't read that, but the picture caught my attention. See if you can figure out why:
What hull number is that?
You guessed it! There's an Aphrodite 101 in the background, and here's the question: What hull number is that. The only known fact is that it's somewhere in Brittany, France.

The entry is in english as we probably need help from non-Danes to answer this.

onsdag den 20. august 2014

Til Ven og hjem...

Mine Damer og Herrer!

Joel fra DEN11 har begået intet mindre end en fantastisk lille film om vores sejlads søndag den 17. august. Se bare her:Aphrodite 101 - Til Ven og hjem from Kensentme on Vimeo.

mandag den 18. august 2014

En blæsende og våd Ven Rundt

Ni 101-besætninger var meldt til. Men at hele seks mødte op på Bro 7 i Rungsted en kølig søndag morgen med udsigt til regn og rusk var nu ikke så ringe endda, som vi siger i Jylland. (To havde personaleproblemer og een frygtede vejret). Under hensyn til den truende mængde vind besluttede skippermødet at reducere Ven Rundt til en noget kortere "Til Ven Og Hjem" - dvs. start ved D-mærket, uden om B- og til C-mærket inden et langt ben til Victoria (YBY-bøjen Ven Nordvest) og tilbage til C og D og i mål imellem Rød og Grøn ved indsejlingen til Rungsted Havn.
Klasse-ræs
Jørgen Melchior fra Rungsted Sejlklub sendte flåden afsted med 101-klubbens til lejligheden indkøbte signalhorn - og det var første gang, at Rungsted Sejlklubs rød-hvide stander blev ført fra en dommerbåd.
Med så meget luft og så lang distance havde vi troet, at dommerassistance ikke var nødvendig for måltagningen - der måtte dog være spredning på feltet, så vi kunne tage os selv i mål. Troede vi. Vi blev klogere.

For efter en heftig sejlads rundt på hjemmebanen og så over Øresund med en meget hurtig og til tider krævende spilerside til Victoria og et bulet kryds tilbage i drivende regn skulle der næsten mål-foto for at afgøre anden- og tredjepladsen - mindre end en halv bådslængde skilte dem. Med båd nr. 4 kun et par bådslængder bag.
Spiler-ræs
Det var DEN 358 Akamas, der førte an i den halvsløje start. Men snart blev den overhalet af DEN 45, Den Svedige Sild, med Kasper Bonnevie, som derefter førte hele vejen, selvom DEN 358 åndede den tæt i nakken et par gange. Derfor blev det også Den Snedige Sild, der vandt klart - fulgt af DEN 11 Friendship og DEN 304 Cumulus.

Der var et glædeligt stort fremmøde til moleøl, hyggesnak, håndsejling og præmieoverrækkelse, hvor vi krøb i ly for regnen i KDY's juniorafdeling. Vist nok samtlige 23-24 sejlere var mødt op til køleskabskolde øl og håndhentede chips - og så mange 101-sejlere har ikke i mands minde været samlet efter sejladser, som ikke havde DM- eller klassemesterskabsstatus.
Bane-ræs
Præmierne var rødvin med sejlbådsmotiv. Det nyindkøbte truthorn (testet fire gange) blev overdraget til sidste båd i feltet. Og Mogens fra DEN 304 fik en six-pack kvajebajere for sin spektakulære spilerkæntring til luv.

Trods vejret var der udtalt begejstring for sejladsen - og stævneleder Lars Ranggaard måtte love, at Ven Rundt bliver gentaget.

/Lars

torsdag den 14. august 2014

Ven Rundt på søndag

Der er nu NI tilmeldte til Ven Rundt for 101'ere søndag den 17. august.
Det er: 11 - 31 - 45 - 88 - 277 - 283 - 300 - 304 - 358.
Vi mødes til skippermøde kl. 10 på Bro 7 i Rungsted. Kl. 11 vil tidl. 101-ejer Jørgen Melchior sende flåden af sted med trut fra dækket af sin APMøller-blå Sagitta 35.

Sejladsen går formentlig!!! fra D-mærket, rundt om B-mærket og C-mærket og Ven om bagbord - men alt det hører vi på Skippermødet.

Kom i god tid. Lørdag og søndag er der havnefest, og det optager rigtig mange P-pladser.

Efter sejladsen er der kolde moleøl og præmieoverrækkelse og fri håndsejlads ved KDY's klubhus Nord.

Der er stadig plads til flere deltagere. Ring Lars på 2212 2272 eller mail lars snabela ranggaard punktum dk.

tirsdag den 12. august 2014

Tillykke

Stort tillykke og velkommen i klubben til Klaus Kesje, nybagt ejer af DEN170, som herved kommer hjem til Danmark efter et eventyr hinsidan.
DEN170 på eventyr hinsidan


Der sejles på søndag !!

Klub 101 inviterer (alligevel) til kapsejlads i weekenden. Det bliver søndag den 17. august.

Der bliver tale om en distance sejlads - måske rundt om Hven - med start og mål ud for Rungsted Havn. Skippermøde klokken 1000 på bro 7 og start klokken 1100. Der vil være præmier og moleøl.

Tilmelding til Lars Ranggaard på mail lars snabela ranggaard punktum dk eller telefonisk på 2212 2272.

I skrivende stund er 7 både tilmeldt, nemlig 11, 45, 277, 283, 300, 304 og 358. Det forlyder at flere er på vej.

torsdag den 7. august 2014

En dårlig nyhed - og en god!


Det lykkedes ikke!

Selv efter stor interesse og de kraftigste opfordringer de seneste uger til at melde sig til klassemesterskabet i Lynæs, nåede vi ikke op på flere end seks en halv tilmeldte både. Og det er for få, besluttede 101-klubbens bestyrelse torsdag aften. Så klassemesterskabet i Lynæs den 16. og 17. august er aflyst.

Årsagerne til de alt for få tilmeldinger er mange. Men især er det 101-klubbens skyld: På grund af formandsskifte og stor udskiftning i bestyrelsen kom vi for sent i gang med invitationer etc. Så selvom rigtig mange medlemmer de seneste dage har udtalt interesse for arrangementet, så havde de disponeret anderledes for eftersommeren. Bare vi havde vidst det noget tidligere, var et gennemgående svar. Det bliver anderledes næste år, det lover vi. (Og dem, der allerede har indbetalt indskuddet til klassemesterskabet, får naturligvis deres penge retur)

Det var den dårlige nyhed.  Og her er så den gode:

Som et beskedent plaster på såret - og for at vi alligevel kan komme ud og sejle - vil 101-klubben søge at få et endagsstævne op og stå. Det bliver søndag den 17. august i Rungsted.

Det bliver på ingen måde et højglanspoleret mesterskab, men blot en gør-det-selv-kapsejlads. Planen er, at vi mødes kl. 10 på Bro 7 i Rungsted. Der aftaler vi, hvordan banen skal se ud. F.eks. start ved C-mærket eller D-mærket - uden om et eller flere af Rungsteds kapsejladsmærker - og så et langt ben til f.eks. Ven-NV (Victoria) eller Lous Flak og hjem og i mål, hvor vi startede. Eller måske Ven rundt. Det aftaler vi på skippermødet - alt efter, hvad vind og vejr byder os. Altså en ikke alt for lang distancebane med noget kryds og læns.

Start kl. 11 - og efter sejladsen moleøl og præmieoverrækkelser på Bro 7.

Lidt primitivt, javel. Men det kan blive en god dag på vandet med en ærlig 101-dyst og så lidt håndsejlads bagefter. Men vi skal vide, om der er interesse for denne lille en-dages erstatning i Rungsted for de to mesterskabsdage i Lynæs:

Derfor: Send en mail til Lars: lars at ranggaard dot dk - eller ring til ham 2212 2272 og fortæl, om du vil være med. Indskud? Intet!

Vel mødt søndag den 17. august kl. 10 på Bro 7 i Rungsted.

PBV
Lars Ranggaard

mandag den 4. august 2014

Halløj - kom og leg med!

Ferien er slut - og nu det ved at være sidste udkald til Den store Sejlerdyst.
Sådan ser en DM start ud!
Lige nu er seks 101'ere parate til at sejle til Lynæs for at sejle klassemesterskab lørdag den 16. og søndag den 17. august. Det er DEN 9 - DEN 11 - DEDN 31 - DEN 45 - DEN 304 og DEN 358.

Selvom det er bedre end i fjor, så er det stadig for få.  Lynæs Sejlklub mener, at vi helst skal være 10 for at holde et mesteskab. Hvis vi tvinges til at aflyse, bliver det nok svært at finde en arrangerende klub næste år...

Så kom ud af busken og meld jer til - det bliver sjovt med to dages underholdning med kapsejlads på vandet og håndsejling i baren. Formand Jesper Tjott har besigtiget det fine klubhus i Lynæs og har bestilt grillbøffer og kolde drikke.
Sådan ser natbanen (nogengange) ud!
Vi mangler stadig tilmeldinger fra DEN 88 - DEN 277 - DEN 283 og DEN 300 - og fra mange flere.

Det kan nåes endnu: Jesper siger, at tilmeldingsfristen den 6. august godt kan lirkes lidt ved.

lørdag den 19. juli 2014

Årets sejlerfest!

Ohøj - årets sejlerfest er lige om hjørnet!

Nu er der mindre end fire uger til årets største sejlerfest for alle glade 101-sejlere: Lørdag den 16. august og søndag den 17. august går det løs i Lynæs Sejlklub med to dage med op til 10 herlige kapsejladser. Måske bliver det ikke et DM, men det bliver et klassemesterskab, som vi holder sammen med Molich X-meterne.
Sol over Aphrodite 101
Tilmeldingsfristen er 6. august, men det er en god ide, hvis du allerede meget snart sender en mail til formand Jesper Tjott (formand snabela aphrodite 101 dot dk). Der kan du uforpligtende fortælle, at du har til hensigt at melde dig til sejladserne - altså inden, du tilmelder dig med en bindende indbetaling.
På den måde kan vi undgå, at vi alle sidder og lurepasser til sidste øjeblik, for at se, hvem der kommer.

I fjor gik det jo ikke så godt. Alle ventede på alle, og til sidst måtte vi aflyse. Det må ikke ske igen. Faktisk taler sortseere dystert om, at endnu en aflysning kan blive klubbens endeligt. For så bliver det mere end svært at  finde en arrangerende klub næste år. Men hvis alt går vel, er der udsigt til, at Nivå måske stiller op i 2015.

Så kom frit frem - og glæd dig selv og din besætning med to festlige sejlerdage - for bare et beskedent indskud på 500 kr.

Jamen, transportsejladsen til Lynæs, siger du!

No problem!
Den entusiatiske besætnig på DEN 45/Den Svedige Sild har storsindet tilbudt at assistere med transporten. Eller endog helt på egen hånd sørge for, at dit 101-skib ligger i Lynæs fredag aften den 15. august. Se, det er service!

Du skal bare kontakte Kasper, Theis eller Jesper Tjott - de står klar med hele otte bådtransportører
DM i 101 er bare for fedt!
Så der er altså ingen undskyldning

Og hvis du alligevel absolut ikke på nogen måde har nogen som helst mulighed for at deltage i sejladserne i Lynæs, så er der stadig brug for din hjælp til sejlerfesten i Lynæs. Vi mangler hjælpere til baren fredag og lørdag aften - og til morgenmads- og frokostpakke-anretning lørdag og søndag.

Kontakt formand Jesper Tjott (4030 7092), hvis du vil give en hånd med.

Vi ses i Lynæs!

PBV
Lars/DEN 358

mandag den 14. juli 2014

101-bestyrelsen konstitueret

Efter den ekstraordinære generalforsamlig den 24. juni er den nye bestyrelse konstitueret ved et møde den 10. juli.

Formand Jesper Tjott, DEN 45, tlf. 4030 7092, jet at gentofte dot dk
Kasserer Stig Waldorff, DEN 88, tlf. 2324 4004, waldorff at dadlnet dot dk
Sekretær Lars Ranggaard, DEN 358, tlf. 2212 2272, lars at ranggaard dot dk
Niels Peter Munk, DEN 9, tlf. 4013 1311, npm at jmdanmark dot dk
Jan Svendsen, DEN 33, jgs at skougruppen dot dk

Henvendelser til 101-klubben: formand snabela aphrodite101 dot dk

mandag den 30. juni 2014

Hacket

Til orientering: Vores webudbyder har været hacket, men det er fixet nu. Jeg blev i dag gjort opmærksom på, at 101-siden nogen gange viderestillede til forskellige reklamer. En nærmere undersøgelse viste, at websiderne indeholdt noget fremmed kode, som ikke kunne viskes ud. En klage til webudbyderen viste, at de var klar over problemet, så nu er websiden flyttet til en ny, frisk webserver. Hvis der derfor fortsat er nogen, som oplever viderestilling til casino-sites og lignende, vil jeg meget gerne høre om det.

lørdag den 28. juni 2014

Invitation til DM

Der afholdes klassemesterskab i Lynæs d 15-17 august.

Invitationen er klar. Den kan ses under fanebladet DM, eller ved klik her: 101 DM 2014.

Der er udsendt nyhedsbrev til alle, som har skrevet sig på mailinglisten. Får du IKKE nyhedsbrevet, så er det fordi, du har skiftet mailadresse uden at fortælle os det. Klik på nyhedsbrev i kolonnen til venstre, og tast din mailadresse ind der. Så er du igen på listen.

tirsdag den 3. juni 2014

Extra-ordinær generalforsamling


Klik for at forstørre...

Kontingent

Det er tid til at betale kontingent.

Med kontingentet støtter du 101 klubbens arbejde for at bevare og styrke vores Aphrodite 101 som en stærk klassebåd; Desuden giver medlemsskab ret til kapsejlads i DS regi og adgang til klubmesterskabet.

Kontingentet er uændret kr400,- som bedes indbetalt på klubbens konto i Danske Bank: 1551-4182521752.


torsdag den 22. maj 2014

Vi er i gang

Her er en kort rapport fra det blå element, hvor vi havde en skøn sejlads i tirsdags. For dem, som ikke har opdaget det endnu, så er det nærmest næsten sommer, og i Rungsted ser det sådan ud:
Rungsted, Tirsdag den 20. maj
Vores fyraftensbajer smagte extra godt. Vi (DEN358) havde nemlig en herlig dyst med DEN277 om første og anden pladsen, som stort set varede hele vejen rundt om op-ned-op-banen. Det var ret anstrengende, selvom vi for det meste sad musestille i den lette luft; Det var til gengæld knap så anstrengende at opleve Lars være superkoncentreret om battet, medens vi lige så stille listede forbi 277 på de sidste 200 meter mod mål.

tirsdag den 22. april 2014

Er i klar derude?

Er i klar derude? Vi er bare så klar. Eller rettere... min båd skal have lavet en mindre skade, så DEN134 er ikke klar, men derfor kan jeg vel godt være klar. Ovre hos Lars på DEN358... Det er det her, det handler om:
Aftenmatch i Rungsted
Aftenmatch i Rungsted, - formentlig landets bedste aftenmatch. Måske endda landets største aftenmatch, og ihvertfald landets største ugentlige 101-dyst. Sæsonen er i gang: Slip sejlerne løs!

mandag den 31. marts 2014

Datoer

For 101 sejlere i Øresund er der nogle vigtige datoer, som kommer nærmere. Det drejer sig naturligvis om aftenmatchen i Rungsted.

  • tirsdag den 22. april: Første aftenmatch
  • tirsdag den 1. jul: Forårets sidste aftenmatch
  • tirsdag den 5. august: Efterårets første aftenmatch
  • tirsdag den 16. september: Årets sidste aftenmatch
 Vi ses derude...

tirsdag den 25. marts 2014

Fantasme & Mô, Code 0

Medens vi venter på foråret - der var is på bilen her til morgen - så kan jeg her vise endnu et billede af skrog nummer 149 Mô, - dennegang monteret med en Code 0. Det er godt et stort sejl.
Aphrodite101 - 149 Mô, Code 0
Nu vi er i gang med at drømme, så er her et billede af Fantasme; Det lader til at de to følges lidt ad. Igen  er der hejst en Code 0... Marc fra Mô skriver, at de har valgt en Code 0, fordi den måler ind som en spiler.
Fantasme, Code 0
Jow, det smager lidt af forår. Så kan det godt være, at luften var 5 grader Celcius, da billederne blev taget i starten af februar til det årlige vinterræs ud for Marseille. Vi er altså ikke de eneste sejlere, der fryser. Tak til Marc Deveze for billederne.

mandag den 10. februar 2014

Code-1

Vi er i starten af februar; Formentlig den tid på året, hvor blødt vand og blå himmel føles allerlængst væk og allermest uopnåeligt. Skønt er det så at modtage en email med et billede af SWE40 fra Björn Boklund. Himmelen er ganske vist ikke blå på billedet, men der er alligevel noget ganske interessant ved billedet:
SWE40, Code-1
Björn har nemlig fået sig en Code-One til at hjælpe med eet af 101-erens svage punkter: Foran for tværs i under 8 m/s. En Code-One kan næsten krydse, men fra 50 til 90 grader, hvor spileren INTET kan, der er Code-One sejlet det perfekte supplement. Montagen er supernem. Sejlet hejses med spilerfaldet og fastgøres i et beslag på dækket, som ses her:
Code1 beslag
Så er der kun målespørgsmålet tilbage. En genakker kan vist måles ind som den lille spiler, så den koster ikke noget, men en Code-1? Björn fortæller, at i Sverige måler en 101 med spiler 1.179 efter SRS. Uden spiler er det 1.13, medens målet er 1.191 med en Code One. Gad vide, hvad det ville betyde med danske målesystemer?


mandag den 3. februar 2014

Vintersysler

Kong Vinter tog lige førergreb her i januar; Selv modelbådene måtte aflyse den traditionsrige Hue Handske Cup grundet is. Vintersyslerne begrænser sig til lidt regel-læsning, lidt computer-kapsejlads og oprydning i gamle skuffer. Se bare hvad jeg fandt:
101-ting
Mangler du 101 dimser, så klik på webshop i kolonnen her til venstre. Er der ikke lige det, du mangler, så skriv mig en mail. Kanske vi kan få lige det, du mangler, sat på programmet.