fredag den 21. november 2014

Et godt år - og et rigtig dårligt


Sejlsæsonen er slut. Båden er på land, masten er i skuret, sejlene er på loftet og den store lampe er slukket.

Og det har været et godt år for os sejlere - med sol og vind og varme.

Men for 101-sejlere og for 101-klubben især har det været knapt så godt: Et aflyst DM, manglende deltagelse i de få stævner og stort set ingen aktiviteter i 101-klubben.

Forklaringerne er mange: Et pludseligt formandsskifte og uafhængigt deraf et skift af kasserer efterlod den resterende bestyrelse uden medlemsliste og andre nødvendige værktøjer.

Det er stadig ikke lykkedes den nye bestyrelse at få fuldt styr på medlemsfortegnelse og regnskaber etc, men der arbejdes hårdt på det.

Derfor har det ikke været muligt for kassereren at udsende opkrævning af årskontingent. Men i betragtning af aktivitetsniveauet er det sikkert meget rimeligt.

Og sikkert til glæde for mange medlemmer har bestyrelsen nu besluttet, at der slet ikke opkræves kontingent for 2014. Altså: NUL KONTINGENT 2014!

Men selvom det stadig kniber med regnskaber etc., skal formalia følges, og vedtægterne kræver, at vi holder den årlige generalforsamling nu. Det sker

Mandag den 15. december kl. 17 på Rungsted Havn.

Nærmere vil tilflyde denne hjemmeside snarest.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at revitalisere klubben og genrejse den fra ruinerne.

Første initiativ bliver et vinterarrangement. Ikke helt, som forne tiders.

Men mere et medlemsmøde, hvor vi først får noget godt at spise, så vil en sejlmager fortælle nyt om sejl og trim - og så det vigtigste:  Bestyrelse og medlemmer vil diskutere, hvad vi vil med klubben: Hvad den kan gøre for os - og hvad vi kan gøre for klubben. Vi sigter efter at holde mødet i marts.

I august blev DM aflyst pga. manglende tilslutning. I stedet fik vi med blot et par dages varsel en mere uforpligtende kapsejlads arrangeret: Fra Rungsted til Ven NV og tilbage. Ni både tilmeldte sig, men tre gav op pga. snavs vejr med regn og blæst. For de seks deltagere blev det en våd og udfordrende sejlads, og moleøl, præmieoverrækkelsen og håndsejlads i KDY's ungdomslokale blev et tilløbsstykke. Så 101-klubben måtte love at gentage successen. Vi sigter efter, at det sker i maj.

Og så sigter vi efter i år at samle tilstrækkeligt mange til et DM eller i hvert fald et klassemesterskab - vi har kig på Nivå i august.

PBV: Lars Ranggaard

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.