Klub


Klub 101 Denmark, Charter

101-klubben er en interesseforening for 101-ejere. Klubbens officielle navn er Club 1O1 Denmark, og den er en specialklub under DS. Som sådan skal klubben virke som klasseorganisation for bådejerne.

Klubbens formål er:

At optage ejere af 1O1-ere og andre interesserede, samt varetage disses interesser vedrørende klassen.
At sikre at klassen bevarer sin ensartethed ved at kontrollere, at klassereglerne overholdes.
At tage initiativ til hensigtsmæssige ændringer af klasseregler.
At tage initiativ til afholdelse af kapsejladser og stævner for 1O1-ere.
At føre fartøjsregister over alle danske 1O1-ere.
At udbygge samarbejdet med 1O1-klubber i andre lande.

Præsentation af klubben

Club 101 er en klub for ejere af Aphrodite 101.

Vores opgave er, at varetage bådejernes interesser, og det prøver vi at gøre ved at pleje såvel de sociale som de tekniske sider af bådejerskabet. Med andre ord skaber vi rammerne for, at 101 ejere og sejlere kan mødes for hygge og sjov til de sociale arrangementer, og også for sjov og lidt for alvor til de kapsejladser. I samarbejde med Dansk Sejlunion administrerer vi også vores klasseregler og tegningerne, således at vi sikrer, at bådene er ens, hvilket er en forudsætning for god kapsejlads.

Kapsejlads

Årets største begivenhed er vores klassemesterskab, - det åbne danske mesterskab, - kaldet 101 Open International. Her mødes mange af de aktive til et par dage med ræs og hygge, og vi plejer også at holde generalforsamlingen i sammenhæng hermed. Klubben organiserer også Øresundspokalen, som er en pokal, der går til sæsonens hurtigste båd i Øresund - ved nogle udvalgte stævner. Af og til afholder vi også trimaftener, trimdage og besøg på sejllofter m.v.

Har du en 101er skal du være medlem for at sejle kapsejlads i Danmark under Dansk Sejlunion.

Hygge

Sejler du ikke kapsejlads kan du sagtens have glæde af klubbens aktiviteter alligevel. Udover kapsejladserne, afholder vi frokostture, vinterfester, vinsmagninger og andre ting udenfor sæsonen. Vi får fremstillet forskelligt merchandise i form af kasketter, t-shirts og andet. Derudover arbejder vi for bedre kontakt bådejerne imellem, - samt mere international kontakt. Alt sammen arbejde som er med til at sikre, at klassen og dermed bådtypen overlever og dermed at gensalgsprisen forbliver fornuftig.

Kommunikation

Klubben vedligeholder desuden denne hjemmeside, hvor vi prøver at "hænge" al vedkommende information op. Derudover udkommer 101 nyt et par gange om året, og der er også mulighed for at tilmelde sig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer, når der er behov for det.

Andre tilbud

Står du lige og mangler en emailadresse, så kan klubben tilbyde en pop3 og webmail på vores domæne, enten med navn eller bådnr.

Medlemsskab

Klubben er en specialklub for bådejere, og man skal være medlem for at sejle klassebådsræs i Danmark under Dansk Sejlunion. Er du (endnu) ikke bådejer, kan du støtte klubben via et gastemedlemsskab til reduceret pris.

Detaljer om kontingentindbetaling kan ses under kontingent, - klik her.

Ved medlemsskab støtter du klubbens arbejde, og som bådejer får du fuld adgang til følgende:

Klassebådsræs under DS.
Klassemesterskab under DS.
Øresundspokal.
Weekendture.
Vinterfesten.
Trimsejlads.
Diverse andre sociale arrangementer.
Email på aphrodite101.dk domænet.
101 klubbens nyhedsbrev med info om arrangementer, kapsejladser m.v.
101 nyt om alt hvad der foregår i klubben.
... og meget mere.