onsdag den 7. august 2013

Indkaldelse til generalforsamlingHermed indkaldes der til ordinær generalforsamling  for Club 101 Denmark.

Generalforsamlingen afholdes den. 28. august kl. 1830 på bro 7, Rungsted Havn.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.       Valg af dirigent
2.       Formandens beretning
3.       Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4.       Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5.       Behandling af indkomne forslag
6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant
7.       Valg af revisor og revisorsuppleant
8.       Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden i hænde senest een uge inden generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest tre dage inden generalforsamlingen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.