mandag den 21. marts 2016

Generalforsamling i 101 klubben

Der indkaldes hermed til årlig ordinær generalforsamling i klub 101 Danmark tirsdag den 12. 04. 2016 i Sejlklubbernes Restaurant i Skovshoved Havn.

Generalforsamlingen vil begynde ca. kl. 20.30-21.00 i direkte forlængelse af 101-klubbens foredragsaften med Peter Wibroe.

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Klub IOI Danmark.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for næste år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisor suppleant.

8. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal være formanden i hænde en uge før GF. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside 3 dage inden GF.

Pbv.

Niels Peter Munk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.