fredag den 23. januar 2015

Referat af Generalforsamling 101 klubben

Generalforsamling 101 klubben D 15 December 2014

Referat.

1. Valg af dirigent. Niels Peter

2. Formandens beretning:
Efter at vores tidligere formand valgte at blive inaktiv, blev undertegnede valgt til konstitueret formand af den resterende bestyrelse.

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Juni, hvor Jan Svendsen, Lars Rangaard og Stig Waldorff blev valgt ind i bestyrelsen.

Der blev herefter arbejdet på at få et DM op og stå. Vi fik lavet en aftale med Lynæs sejlklub om at afholde dette. Der var dog desværre ikke tilmelding nok til at gennemføre, da der var stillet krav fra Lynæs om, at der mindst skulle være 10 deltagende både. Der var kun 6 tilmeldte både.

Bestyrelsen har besluttet ikke at opkræve kontingent for 2014. Der har stort set ikke været aktiviteter i årets løb, og klubbens beholdning  dækker rigeligt årets udgifter.

Herefter har bestyrelsen arbejdet på at genetablerer en medlemsliste samt lægge en plan for fremtidige aktiviteter.

3. Grundet formands og kassere skifte er der desværre ikke mulighed for et egentligt regnskab. Klubben har ved udgangen af 2014 en beholdning på 42.416,87 kr.

4. Kontingent for 2015 fastsættes til 400 kr. Dem som har betalt for 2014 godskrives i 2015.01.12

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Den siddende bestyrelse er villig til genvalg. De blev alle genvalgt. Mogens Petterson blev yderligere valgt.

7. Ingen stillede op. Bestyrelsen finder en snarest og meddeler dette via hjemmesiden.

8. Der blev stillet spørgsmål til klubbens forholdsvise store likviditet. Bestyrelsen er enige om at bruge en del af klubbens midler til at skabe aktivitet i 2015.

Mvh. Formand Jesper Tjott

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.