torsdag den 4. august 2011

Besætning på tre tillades til DM

Ved den extraordinære generalforsamling i går onsdag den 3. august blev der stemt om Jan Møllers forslag. Forslaget blev fremsat på den ordinære GF, og det kan ses længere nede af siden. Afstemningen gav otte stemmer for, tre imod, ingen blanke, ialt elleve stemmer. Jvf vedtægternes paragraf 8 skal der være mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for, og forslaget er derfor vedtaget.

Forslaget ændrer klassereglerne derhen, at det tillades at sejle DM med en besætning på ialt tre eller fire sejlere. Der indføres desuden en maksimum vægt på hele besætningen, som er 400kg. Dette sidste indføres af tekniske hensyn, idet det er et krav fra Dansk Sejlunion for at acceptere et variende antal besætningsmedlemmer. Antallet kan ikke ændres undervejs, men de vanlige muligheder for udskiftninger som følge af særlige forhold opretholdes..

Der var nogen debat inden vi skred til afstemning; Lars Ranggaard (DEN358) fremførte, at forslaget favoriserer unge besætninger. Steen Hviid (DEN335) fremførte, at det er et skridt i den forkerte retning for en klassebåd, da det gør bådene eller ihvertfald deres besætninger mere forskellige. Sven Erik Bruun (DEN300) fremførte, at vægtgrænsen ikke var særlig bevendt. Jeg selv (Morten Møller-Andersen, DEN134) fremførte Niels Peter Munks (DEN9) ide om at afprøve ændringen på dispensation inden endelig vedtagelse. Heroverfor står bestyrelsens holdning, at forslaget gør det nemmere at stille hold, at det fungerer i andre klassebåde, at det jo alligevel er den måde vi sejler til hverdag, samt at vi ønsker, at en Aphrodite 101 kan opfattes som værende bare en lille smule sportslig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.