torsdag den 7. juli 2011

Hængeregler

Der er en masse snak om hængeregler ovre på minbaad, se dette link. Det lader til, at det drejer sig om lidt forvirring omkring DH-regler og klasseregler.

Der er mange ældre klassebåde, hvis regler henviser til ISAFs regler for søgelændere. Denne passus har åbenbart været bredt anvendt i firserne, og vi har den også. Det sjove er, at ISAFs regler er ændret mange gange siden.

----- klip ----- klip ----- klip ----- klip -----

6.4 Placering af besætning og udrustning

Trapezer, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden er ikke tilladt.

ISAFs kapsejladsregler er gældende for placering af mandskab i forhold til søgelænder.

----- klip ----- klip ----- klip ----- klip -----

Jeg har spurgt DS, som mener, der henvises til regel 49.2. Her er der så igen en sjov ting, idet den engelske tekst omtaler lifelines i regel 49, medens den danske tekst omtaler sikkerhedsliner. Af sammenhængen er det dog ret indlysende, at der menes søgelænder; DS bekræfter dette.

Dermed skulle det gerne være slået fast, at der ikke må hænges i en 101, torsoen skal være indenfor søgelænderet, og søgelænderet skal være halet tot. De slappe søgelændere, der altså benyttes på nogle både,  for at sidde bedre - og dermed hænge bedre - er altså en klar overskridelse af reglerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.