tirsdag den 17. maj 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamnling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Klub 101 Danmark den 8. juni klokken 1930 på Rungsted Havn. Nærmere om lokale vil blive slået op her på siden.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Ad 5) 

Jan Møllers forslag om min/max antal sejlere:
6.3 Besætning
a) Ved klassemesterskaber (DM) skal besætningens antal være 3 eller 4 personer. Inden første sejlads, eller et andet tidspunkt nævnt i sejladsbestemmelserne, skal der afleveres en komplet bemandingsliste indeholdende navn og sejlklub (ved DM: skal være godkendt af DS) på hvert enkelt besætningsmedlem. Besætningen kan herefter ikke udskiftes i dette mesterskab, uden at stævneledelsen samtidig er ansøgt skriftligt og begrundet med navn og klub på nyt besætningsmedlem, og hvem der skal udskiftes. Godkendelse skal foreligge inden første  sejlads. Eneste undtagelse er dokumenteret sygdom, her skal ansøges og godkendes før udskiftning. Mandskabslister skal være frit tilgængelige under hele stævnet. Ved klassemesterskaber (DM) må den totale vægt af besætningen ikke overstige 400 kg. (inkl. min. beklædning).
b) Ved øvrige kapsejladser er besætningens antal og vægt fri, dog minimum 2 personer.

Bestyrelsen støtter forslaget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.