torsdag den 11. august 2022

Indbydelse til Klassemesterskab

 Indbydelse 

Hermed indbyder I0I klubben i samarbejde med Hundested Motor og Sejlklub og Lynæs Sejl- og Kajakklub til 

 I0I Klassemesterskab Den 26. og 27. august 2022. 

Kom og vær med. Det er sjovt at mødes med de andre I0I-sejlere og dyste mod ens både. Men også for at styrke sammenholdet i klubben. Er man ny i klassen, er det også en alletiders lejlighed til at få tips og tricks til trim osv. Stævnet holdes sammen med Molich-X meterne. Det slanke damer klæder hinanden godt :-) og vi vil have separate starter. 

Vi skal sejle op/ned baner inde i Isefjorden i farvandet syd for Lynæs. 

På anden dagen deltager vi i Hesselø Rundt-sejladsen en ca 33 sømil lang distancesejlads, hvor en masse andre bådtyper også deltager. Altså kan du slå to fluer med et smæk; både vinde klassen og kalde dig klassemester - og også blive overalt-vinder af Hesselø Rundt sejladsen foran 30-40 andre både. 

1/ DELTAGELSE OG TILMELDING 

Både, der er registreret medlem af I0I klubben på stævnedagen, kan deltage.
Tilmelding sker via Lynæs Sejl- og Kajakklubs Klubmodul. 

https://lynaes.klub-modul.dk/cms/eventoverview.aspx 

Her opretter du din profil og udfylder den med din livshistorie (jeg er ked af, at der er alt det skrivearbejde, men det er jo ”digitalt”). 

Tilmeld dig senest den 19. august 2022. 

Eftertilmelding dog muligt mod tillægsgebyr. 

2/ INDSKUD
Betalingen for deltagelse i de to dages klassemesterskabssejladser plus grillmiddagen for hele besætningen er beskedne kr. 550: 300 kr. for fredagssejladserne og 250 kr. for Hesselø Rundt.
 
3/ FORPLEJNING
Under stævnet arbejder vi på at have fælles base ved Hundested bådeværft. Vi tænker; en opsat fælles grill, lidt koldt at drikke og plads til fælles hygge.
Også at det er her vi mødes til skippermøde begge stævnedage.
Fredag eftermiddag;
Vi tænder op i grillen.... Der ligger et stort supermarked på havnen hvor diverse grilsager mm kan købes.
Festmiddag lørdag;
Festmiddag lørdag aften med præmieoverrækkelse.
Nærmere info kommer.... Men vi arbejder på et fælles arrangement med Molich-X på værftet. 

4/ PLACERING AF BÅDE
Vi har fået reserveret 12 pladser inde i den gamle del af Hundested Havn ved promenaden. Altså ”prime location” og tilmed ligger vi samlet Vi skal dog deles om pladserne med Molich Xerne. 

5/ TIDSPLAN
Fredag den 26. august:
Lynæs Sejl- og Kajakklubs klubhus: Bureau åbner for registrering kl. 08.30
kl. 09.00 Morgenmad og velkomst i klubhuset
kl. 10.00 Dagens 1.start. Efterfølgende sejladser startes umiddelbart efter kl. 19.00 Fælles middag
Lørdag den 27. august:
kl. 07.30 Morgenmad/smør selv-madpakker
kl. 08.00 Bureau åbner
kl. 10.00 Vi deltager i Hesselø Rundt – 33 sømil distance arrangeret af Hundested Motor og Sejlklub
kl. 18.00 Festmiddag med præmieuddeling
Søndag den 28. august Hjemrejse
Der søges gennemført 5 sejladser over 2 sejladsdage.
Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt til 5 min før første start. Opmærksomhedssignalet for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. På stævnets første dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.30. 

6/ MÅLING OG KONTROL
Gyldigt målebrev skal være tilgængeligt på websejler.dk
Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol:
Der kan forekomme kontrolmålinger og sikkerhedskontrol før og under stævnet – både der indkaldes til kontrol på land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle og på vandet i forbindelse med måltagning. Målekontrol i henhold til ”DS ́ Målekontrolregulativ” kan forekomme før, under og efter kapsejladserne. 

7/ SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen i Bureauet. 

8/ BANEN
Fredag udlægges bane af Lynæs Sejlklub inde i Isefjorden.
Der sejles på en op-ned bane.
Banen udlægges, så den omtrentlige sejltid for første båd bliver ca. 50 minutter.
Lørdag deltager vi i Hesselø Rundt på lige fod med alle de øvrige deltagere. 

9/ POINTGIVNING
Der anvendes Lav pointsystemet som beskrevet i RSS, tillæg A.
Hvis der gennemføres 5 (eller flere sejladser), vil en båds pointsum i serien være summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket den dårligste placering.
Resultat fra distance sejladsen tæller dobbelt i vores beregning i klassemesterskabet. 

10/ BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Bådene må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl. 08.00 på
den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejlads-komitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

11/ PRÆMIER
Der tildeles præmie for hver tredje startende båd. Men mon ikke vi kan finde lidt ekstra godter frem, så der kan blive lidt mere. 

12/ ANSVARSFORSIKRING
Deltagelse i stævnet er på eget ansvar. Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller
dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.