torsdag den 5. februar 2015

101-klubben gør klar til en ny sæson


Mens kyndelmisse slår sin knude og det er hvidt derude og vores både står og fryser i stativerne, er det tiden at tænke frem til sol, sommer og saltvand.
Derfor har 101-klubbens nye bestyrelse sat fuld fart på forberedelserne til en fremragende sæson 2015.
Først og vigtigst er at genaktivere klubben, som lå underdrejet i fjor, da den tidligere formand gik fra borde i utide.

Trim-instruktion

En af de første aktiviteter ventes at løbe af stabelen omkring slutningen af marts - en trim-instruktion af North Sails Mads Christensen, som adskillige gange har sejlet førstepladser hjem ved 101-DM. Måske det kan lægges sammen med et besøg på North Sails i Allerød.

101-kapsejlads 

Bestyrelsen arbejder også med at søsætte en kapsejlads for 101'ere ud for Rungsted. Det bliver formentlig en uformel kapsejlads med efterfølgende moleøl, skipperløgne og hånd-navigation - i stil med kapsejladsen, der trådte i stedet for DM i fjor. Vi sigter efter slutningen af maj-begyndelsen af juni.


DM/klassemesterskab 2015

Bestyrelsen arbejder også på at arrangere et DM-2015 - alternativt et klassemesterskab. Vi sigter efter at holde det i en klub i det nordlige Øresund og helst i forbindelse med det nye, store fælles kapsejladsarrangement Øresundsugen.  Det er en række kapsejladser og andre maritime og sociale arrangementer, der holdes samtidig i ugen fra den 8. til den 15. august. Og altså helst også 101-DM.

Kontingent 2015

Som før meddelt, har vi droppet opkrævningen af kontingent for 2014. Dels manglede medlemslister efter pludseligt formands- og kasserer-skifte - dels var aktivitetsniveauet i klubben så lavt, at det næppe kunne retfærdiggøre et kontingent.
Men nu i 2015 er klubben på banen igen - og det er på tide for alle at indbetale årskontingentet 2015.
Kontingentet er på kr. 400 og skal indbetales inden kapsejladssæsonens start, dvs. inden 1. april.
De indbetales på Club 101's bankkonto Reg.nr. 3667 - konto-nr. 3667 275091.
OBS: HUSK at påføre bådens registrerings-nr. på overførslen - (F.eks.: "DEN 123").
Tillader pladsen det, kan tilføjes ejerens navn.
(Båd-numrene 11, 52, 88, 134 og 255 har indbetalt for 2014 og slipper derfor at betale for 2015)


Medlemsliste

Som nævnt stod den nye bestyrelse uden ajourført medlemsliste. Det er vi i gang med at få på plads og i orden. Men vi behøver DIN hjælp.
Vi vil bede dig om, senest når du indbetaler dit årskontingent, at sende en mail til klubbens kasserer Stig Waldorff med:
1: Bådens registreringsnr.
2: Bådens navn
3: Bådens hjemhavn
4: Dit navn
5: Din mail-adresse
6: Dit tlf.-nr.
7: Din adresse.

Stig har mail-adressen: waldorff at dadlnet dot dk

Med sejlerhilsen og ønsket om et år med solskin ombord og masser af dejlig sejlads
fra 101-klubbens bestyrelse (PBV: Lars Ranggaard)