mandag den 19. august 2019

En svedig mester...

Helsingør Sejlklub havde sat alle sejl til for at skabe rammerne om et fedt stævne; Der var grillaften torsdag, der var sejlads fredag, lørdag og søndag, der var super morgenmad og smør selv madpakke, og der var sågar en rigtig festmiddag lørdag. Kun vejret var lidt imod os, men det kunne ikke ændre på humøret ombord på DEN45.
På vej ud til banen: Høj sø og højt humør
Der har nok været 12 meter i pustene, da det var sjovest, og så var der - for Øresund - temmelig store søer. Faktisk skulle der af og til nærmest snorkles for at trimme fokken til læ. Windfinderen sagde iøvrigt 13 meter.

Vi lagde ud med en bagbord start. Stærk modstrøm og ret skæv linie. Underligt nok var vi eneste båd i den ende af linien, og resultatet var at vi startede klart forrest. Der blev vi så. I anden sejlads var starten lidt mere "konventionel", men slutresultatet blev det samme. Begge sejladser hed sydpå ind under kysten og så et slag udad til toppen. Begge sejladser var overstået i løbet af et par timer, så vi var lidt forbløffede, da vi blev sendt i havn. Det var vist noget med, at de sarte BB10ere ver begyndt at gå stykker :-D
Knald på men hvor er Kasper og Peter?

Det er altid svært at vise, hvor stærkt man sejler med et still billede; Derfor dette photoshoppede billede af en 101 med kølvand fra en rib. Hmm. Der var vind nok til at surfe på bølgerne for fok og storsejl, så det gjorde vi. Desværre sejlede vi total lo-tech, så vi aner ikke, hvor stærkt det gik. Det ser dog ud til at vores overmeteorolog, Kaptajn Castenschiold, prøver at vurdere farten, medens undertegnede kæmper for at holde fast i båden. Spileren lå på spring, hvis DEN11 skulle finde på at lave numre. Som det ses på billedet, holdt de dyret i posen.

Aftenen bød på en dejlig menu, hvor der bestemt ikke manglede noget. De ved godt, hvordan man holder kapsejlads deroppe i Helsingør. Skulle man pege på enkelte mangler, så ville det være nogle danserinder og især nogle 101-sejlere. De var lidt i underskud, selvom det var herligt at møde DEN54 og DEN170, som jeg ihvertfald ikke husker fra tidligere mesterskaber.

Næste dag skulle vejret blive helt anderledes. Windfinderen lovede under 4 meter hele dagen. I pustene altså. Det skulle vise sig næsten at holde stik, men heldigvis kun næsten. Se bare her...
Feltet i bakspejlet
Det er til stadighed forbløffende, hvordan der kan være kæmpe bølger den ene dag og havblik den næste, men sådan er Øresund. Strømmen var også gået i minus, hvor den dagen før var noget a la 2 knob nordgående.

Også i den lette luft lykkedes os at få startet - eller var det dommeren som lykkedes med det? Tak Jon! Ihvertfald holdt vi god fart i kassen. Sådan noget lureluft er jo altid spændende - og udmattende på sin helt egen måde. Humøret var dog til stadighed i den høje ende. Det kan skyldes, at vi fortsatte de gode takter, men det kan ikke udelukkes, at Pouls medbragte moralbooster havde en finger med i spillet.
Hjemmelavet flæskestegsburger leveret
En gang ude i fremtiden kan man bestille en frisk flæskestegsburger på Amazon til levering med Drone på angivne GPS koordinater. Indtil da har vi Pouls Grillservice. Så meget i orden.

Tre gode sejladser med DEN45 i front blev det til, så vi glædede os til de exemplarisk isafkølede moleøl af et mærke, der normalt er ukendt på egnen. Onde tunger påstår, at det hele kommer ud af samme hane, men derfor var det nu alligevel lidt mærkeligt at stå deroppe på kajen uden en Wiibroe. Kasper ville dog gerne slippe for øl, så han sejlede båden direkte hjem; Eller var det noget med en aftenmatch om mandagen? Ergo hoppede vi over i en lille rib og susede derindad. På billedet ses Peter og Poul i færd med at forklare resultatet, medens jeg vist har 101 klubben i røret. Det var noget med, at de synes, jeg skulle skrive en beretning. Det var også nemmere for 101 klubbens bestyrelse var ikke ligefrem overrepræsenteret ved stævnet.

Hvad er fem gange een?
Resultatet blev, som det måske fremgår, fem prikker med den lille dråbe malurt, at vi havde overset een enkelt lillebitte og næsten uvæsentlig detalje. På andendagen var der nemlig et flag på dommerbåden, som gjorde denne til linien og dermed mærket til en begrænsningsmærke. Derfor den dejlige OCS fratrækker. Heldigvis var vi fuldstændig clueless, indtil vi var kommet i havn.

Resultatet

Alt ialt var det næsten som et rigtigt DM fra de gode gamle dage. Kun manglede der nogle 101ere på banen, og ikke mindst på natbanen. Dels havde 101 klubben bedt om kun to dages sejlads, og dels var der kun 7 tilmeldte, hvoraf een udeblev grundet en verserende sag om teknisk doping, som jeg ikke skal tærske langhalm på i denne beretning. Jeg tillader mig blot at håbe, at parterne mødes og løser problemet, så der ikke længere er uenighed om, hvorvidt der sejler uklassede både rundt på kapsejladsbanerne.

Herfra skal der lyde en kæmpetak til Helsingør Sejlklub for et super arrangement med fantastisk forplejning, god stemning og alsidige vindforhold. De har faktisk fortjent en pokal, men den her får de ikke...

Pokalen i hus
Og tak for fantastisk selskab på Den Svedige Sild.

Morten

(Normalt DEN134 men dennegang snoretræk og lidt stifinding på DEN45)

PS: Alle fotos af Peter C. Luke.

tirsdag den 21. maj 2019

INVITATION TIL SOMMERSTÆVNE

INVITATION TIL SOMMERSTÆVNE

Som længe bebudet vil 101-klubben i år arrangere et sommerstævne og inviterer alle Aphrodite 101-sejlere til Rungsted  i uge 24 straks efter Pinsen.

Første sejlads er tirsdag den 11. juni, hvor 101’erne har tredje start kl. 18.40 i KDY-aftenkapsejladsen i Rungsted. Der er allerede en håndfuld 101-sejlere, fortrinsvis fra Rungsted, tilmeldt hele aftenmatch-serien. Men udefra kommende 101-sejlere inviteres til at tilmelde sig hos KDY for denne ene sejlads og lægge ud for tilmeldingskontingentet. Betalingen vil blive godtgjort af 101-klubben. Aftenmatchbanen i Rungsted er op-ned,.

Anden sejlads er lørdag den 15. juni med skippermøde kl. 12.15 på Bro 7 i Rungsted og start kl. 13.00 nær D-mærket umiddelbart nord for Rungsted Havn.

Deltagerne vil blive sendt ud på en kortere distancesejlads med faste bøjer som rundingsmærker. Vi stiler efter en bane på omkring 20 sømil, i det nordlige Øresund som kan gennemsejles på 3-4 timer, hvorefter 101-klubben inviterer på moleøl på Bro 7.

Kl. 18.30 går vi vil bords på Restaurant Captainen på Rungsted Havn, hvor 101-klubben inviterer de deltagende rorsmænd på middag. Den øvrige besætning er naturligvis meget velkomne, men må selv betale middagen - kr. 140. Drikkevarer for egen regning. Under middagen vil vinderne af sommerstævnet blive udråbt og præmieret.

Tilmelding til Sommerstævnet til Walforff@dadlnet.dk med angivelse af sejlnummer.

Deltagelse i Sommerstævnet koster kr. 200, som indbetales til Club 101 på konto i Danske Bank reg. 3667 konto 3667275091. Samtidig betales kr. 140 for hver deltager i middagen udover  den inviterede rorsmand.HUSK at skrive sejlnummer  og antal spisende deltagere (udover rorsmand) på bankindbetalingen.


TILMELDING ÅBEN TIL 101-DM

Nu er tilmeldingen åben for deltagelse i 101-klassens DM, som i år sejles på en op-ned-bane i Sundet syd for Helsingør. Det finder sted lørdag den 17. og søndag den 18. august og arrangeres af Helsingør Sejlklub.

På Helsingør Sejlklubs hjemmeside kan man finde tilmeldingsformularen til sejladserne og til den store morgenbuffet og smør-selv-frokostpakke.

Gå til hjemmesiden eller klik her:  TILMELDING

For 101-sejlere, der ikke ønsker at runde Kronborg og evt. ikke vil deltage i spisningen i Helsingør søger 101-klubben at arrangere mulighed for havneplads i Snekkersten Havn.

Og er du bådejer uden mandskab eller mandskab uden båd, eller er der for langt fra din hjemhavn til Helsingør, så er der en mulighed for at gaste på en af deltagerbådene. Meld dig til waldorff@dadlnet.dk.

KONTINGENTBETALING TIL 101-KLUBBEN

Samtidig benytter 101-klubben lejligheden til at erindre om, at det nu er på høje tid at betale årskontingentet for dem, der endnu ikke har betalt.

kr. 300 indbetales til Club 101 i Danske Bank reg. 3667 konto 3667275091 - HUSK at skrive sejlnummer på indbetalingen.

(PBV Lars Ranggaard)

fredag den 1. februar 2019

Referat af generalforsamlingen

Klasseregler moderniseres: Elmotor tillades

101-klubbens klasseregler gennemgår nu en tiltrængt modernisering. På klubbens generalforsamling i Rungsted Havn i slutningen af januar blev der vedtaget hele seks større og mindre ændringer og præciseringer i  klassereglerne.

Det betyder bl.a., at elmotor nu er tilladt. Vægten af motor og batterier hertil skal holde en totalvægt af 100 kg, og batterierne til motoren skal placeres i umiddelbar nærhed af motorrum. Vægtkravet omfatter ikke bådens to forsyningsbatterier.

Rulleforstag er tidligere blevet tilladt i 101-klassen, men må ikke under kapsejlads benyttes til rebning af forsejl. De nu vedtagne ændringer præciserer, at forsejlet skal være enten helt udrullet eller helt indrullet.

Videre fastslår de ændrede regler, at kun ror leveret fra godkendt producent er tilladt, og der indsættes en minimumsvægt.

Med hensyn til sikkerhedsudstyr blev det vedtaget, at anker med evt. ankerkæde skal have en minimumsvægt på 10 kg og at ankerline skal have en diameter på min. 12 mm eller være et bændel med brudstyrke over 1500 kg. og en længde af min. 30 m.

Yderligere tillader de ændrede klasseregler, at storsejl syes med løs fod, og det præciseres, at sejldrev er tilladt.

Ændringerne træder i kraft, når de er godkendt af Dansk Sejlunion.

Generalforsamlingen var iøvrigt bemærkelsesværdig ved, at et rekordstort antal bådejere deltog - hele 13 af 16 betalende medlemmer var tilstede; de repræsenterede bådene DEN 9, DEN11, DEN 15, DEN 45, DEN 54, DEN 88, DEN 130, DEN 170, DEN277, DEN 284, DEN 304, DEN 334 og DEN 358.

Generalforsamlingen gav også et nyt ansigt i bestyrelsen: Jacob Dahl, DEN 284, tilbød at tage et nap med og blev straks valgt. Samtidig fortsætter den øvrige bestyrelse: Formand Niels Peter Munk, DEN 9, kasserer Stig Waldorff, DEN 88, sekretær Lars Ranggaard, DEN 358, Iver Larsen, DEN 277 og Johan Münster
Svendsen, DEN 11 - formanden dog kun på lånt tid, som han udtrykte det, idet han overvejer at skifte til en mere børnebørnsrummelig bådtype. Peter Bøgkjær, DEN 170, fortsætter som suppleant, Kasper Bonnevie, DEN 45, som revisor og Klaus Kesje, DEN 170, som revisorsuppleant.

Kasserer Stig Waldorff præsenterede et regnskab med indtægter på kr. 4.800 og et overskud på kr. 417, og det lykkedes dermed ikke at opfylde målet om at reducere klubbens unødigt store formue. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og det foreslåede fortsat reducerede kontingent på kr. 300. Efterfølgende var der kort debat om bl.a. et ønske om, at overliggere i Rungsted
Havn i forb. med aftenmatch kan ligge gratis.

Formand Niels Peter Munk orienterede om et vellykket klassemesterskab i Rungsted og Nivå og det kommende klassemesterskab i Helsingør 17. og 18. august og desuden om planerne om et sommerstævne i Rungsted og Nivå en tirsdag og onsdag aften i juni.

Før generalforsamlingen, som blev ledet med kyndig hånd af Kasper Bonnevie, DEN 45, var klubben vært for en glimrende middag på Bistro 22 med ialt 26 deltagere, halvdelen heraf betalende gæster, efterfulgt af et inspirerende foredrag af mentalcoach Lars H. Nielsen om at skærpe vinderkulturen i bl.a.
kapsejladsbesætninger.

Således erindret: 31.01.19.

Lars Ranggaard, DEN 358.

mandag den 7. januar 2019

Invitation til alle 101-sejlere

I et anfald af overvældende julehumør (og måske påvirket af nytårsbobler) har 101-klubbens kasserer besluttet at invitere alle betalende medlemmer af 101-klubben på middag.

Blot mød op onsdag den 30. januar kl. 18 på Bistro 22 på Rungsted Havn, hvor en splendid middag venter - betalt af 101-klubbben!

Hvis du vil have gaster/gæster med, er det også i orden, men så må du betale for dem - 195 kr. pr. kuvert. Du og dine gæster kan også slutte sig til vintermødet efter spisningen og høre det spændende foredrag - og det er uden betaling.

Middagen giver klubben til medlemmer, og du bestiller og betaler selv dine drikkevarer. Det sker ved baren i stueetagen, mens 101-mødet er på første sal.

Efter middag og foredrag er der generalforsamling i Club 101, hvor dagsorden og mulige forslag udsendes snarest.

Foredraqet efter middagen står Lars H. Nielsen for. Han er mentalcoach for sportsudøvere, sportteams og store firmaer.

Han har blandt andet været mentalcoach for Guldfireren og Jesper Bank og har coachet besætningen på Team Trifork i deres rekordsejlads i Volvo Ocean Race over Atlanten. Og så er han kapsejler med J80’erne ved aftenmatcherne i Rungsted. Måske han kan inspirere os til, hvordan vi får alle på båden til at arbejde sammen mod det fælles mål.

Hvis du vil spise med, skal du melde din deltagelse senest onsdag den 16. januar til klubbens kasserer, Stig Waldorff.
waldorff@dadlnet.dk.

Samtidig benytter vi lejligheden til at minde om 101-klassemesterskabet lørdag den 17. og søndag den 18. august, hvor HAS arrangerer op-ned-baner i Sundet syd for Helsingør.

(PBV Lars Ranggaard)