søndag den 12. marts 2017

Husk kontingent til 101-klubben

Vinteren går på hæld, dagene længes, om lidt grønnes skoven og bådene springer ud.

Så nu er det tid til at få sejlene ned fra loftet, masten op, båden ud på vandet - og til at betale årskontingentet til 101-klubben.

Endnu et år har vi fastholdt prisen på 400 kr., og for det ringe beløb er du med i fællesskabet om at fastholde Aphroditen som klassebåd, og du får adgang til vores arrangementer og til klassemesterskabet og til i det hele taget at kunne sejle kapsejlads som en godkendt 101’er.

Betaling snarest til klubbens kasserer Stig Waldorff:

BANK INFO:
101-Klubbens bankkonto: Danske Bank reg 3667, konto 3667275091.
SWIFT kode DABADKKK.
IBAN: *DK0530004182521752.

Forårssejlads for 101’ere

101-klubben er på vej med et nyt arrangement: En forårssejlads på Øresund lørdag den 27. maj, to dage efter Kr. Himmelfart.  Detaljerne er endnu ikke på plads, men det bliver en familievenlig sejlads fra Rungsted til Ålabodarne på svenskekysten bag Ven.

Der bliver skippermøde på Bro 7 i Rungsted kl. 10 og afgang kort derefter med en afslappet familiekapsejlads til bøjen Ven NV. Og anden etape af kapsejladsen fra VEN NV til Ålabodarna, hvor vindernes hyldes og vi spiser en fælles frokost på den glimrende Helgas Hamskrog.

Det er tanken, at de faste gaster får en fridag, og deres pladser overtages af familie og venner. Fri hjemsejlads - eller måske overnatning på svenskekysten. Sæt kryds i kalenderen.

Klassemesterskab 2017

Sæt kryds i kalenderen i uge 33 i midten af august. For det holder vi det årlige klassemesterskab for Aphrodite 101’ere. Det bliver som de seneste år et arrangement over flere dage ud for Rungsted og Nivå.

Vi indleder klassemesterskabsugen med tirsdagsmatchen i Rungsted den 15. august. Fulgt af onsdagssejladsen i Nivå den 16. Og slutter af med sejladser ud for Rungsted lørdag den 19. august med efterfølgende præmieoverrækkelse og middag.

Bestyrelsen arbejder fortsat med detaljerne, bl.a. overvejes, om lørdagens sejlads kan gøres til en kortere distancebane på Øresund. Det bliver garanteret lige så festligt som Klassemesterskabet 2016, så reserver dagene.