tirsdag den 11. august 2020

Corona-årets bedste sejladser

Kære 101-sejler. I dette mærkelige år, hvor kapsejladserne først begyndte efter sommerferien, er du inviteret til 2020’s bedste sejlerstævne.

Det er 101-klassemesterskabet på tre dage - og allerede om to uger: To hverdagsaftener og en lørdag eftermiddag. Sejladserne indledes tirsdag den 25.08. i Rungsted, onsdag den 26.08. fortsættes i Nivå og finalen er en distancesejlads lørdag den 29.08 i Rungsted med efterfølgende middag på havnen.

Det bliver tre dage med spændende kapsejladser, moleøl, skipperløgne og håndsejlads - altsammen for et tilmeldingsgebyr på bare 200 kr.

Men desværre er vi (igen i år) sent ude med denne invitation, så vi skal have din tilmelding meget snart.

Som en festlig afslutning på sejladserne arrangerer 101-klubben en fælles middag med præmieoverrækkelse lørdag efter distance-sejladsen.

Udover mesterskabspokalen kæmpes der om god rødvin - tre flasker til vinderen, to til nr. to og en flaske til bronzevinderen.

Sejladserne:

Program for klassemesterskab 2020 for Aphrodite 101.

Tirsdag den 25. august:
Vi deltager i KDY's  aftenmatch ud for Rungsted. 101'erne er i anden start kl. 18.35;  en op-ned-bane, begrænsning kl. 21.00. Udefra kommende 101'ere, som ikke er tilmeldt Rungsted aftenmatch, skal blot tilmelde aftenmatchen på KDY’s bureau (tirs. kl. 17-17.30) og betale for deltagelse. Beløbet refunderes af 101-klubben/ kasserer Stig Waldorff. Moleøl på Bro 7 efter sejladsen. Der sejles efter KDY’s aftenkapsejladsregler plus 101-klasseregler (bl.a. vedr. bemanding).

Onsdag den 26. august:
101-erne deltager i Nivå Bådelaugs onsdagsmatch ud for Nivå, en op-ned-bane på min. 6 mil -  første start kl 18.00 alene for 101'erne  - begrænsning kl. 21.50. Der sejles efter Nivå Bådelaugs regler, der er opslået på NB’s hjemmeside samt 101-klasseregler. Indskuddet til Nivå Bådelaug betales af 101-klubben, når båden tilmeldes klassemesterskabet.

Lørdag den 29. august:
Den afsluttende korte distancebane. Kl. 10 er der skippermøde på Bro 7 på Rungsted Havn, hvor vi sammen med baneleder Oskar Malberg (O_Malberg@hotmail.com - tlf. 61106666) fastlægger banen i forhold til vind og vejr. Vi forestiller os en distancebane på måske 15-20 sømil, f.eks. rundt om Ven NV. 101’ernes start lægges i forbindelse med et Knarr-stævne, som Rungsted Sejlklub arrangerer med første start for Knarr’erne kl. 11.00. Derefter går starten for 101’erne kl. 11.10, formentlig ved D-mærket nord for Rungsted Havn, hvor der også er mål. Vi tager os selv i mål ved D-mærket.

Desuden:

Tirsdagens og onsdagens sejladser i henholdsvis Rungsted og Nivå følger de arrangerende klubbers regler for aftenmatcherne (samt 101-klubbens klasseregler om bl.a. bemanding), hvilket betyder, at der ved for tidlig start ikke er mulighed for omstart, og de respektive arrangerende klubber vil behandle eventuelle protester.

Eventuelle protester lørdag skal indgives skriftligt til stævneledelsen senest en time efter sidste båd i mål. Vi forventer ikke, at en protestkomite sidder klar, så evt. protestbehandling kan trække ud, og en protest-afgørelse kan ikke ankes til DSU.

Efter sejladsen er der middag og præmieoverrækkelse kl. 18.00 på havnens restaurant Il Gabriano. Prisen for Il Gabianos middag er beskedne kr. 150 pr. person.

Tilmelding:

Tilmelding ved indsættelse af kr. 200  til 101-klubbens bankkonto i Danske Bank, reg. 3667 konto 3667275091 med angivelse af bådnummer - plus kr. 150 pr. deltager i festmiddagen.

Samtidig skal du på mail til klubbens kasserer Stig Waldorff med angivelse af bådnummer, bådnavn, sejlklub, hjemhavn og ejernavn bekræfte din tilmelding og tilmelding til middagen. Stigs mailadresse er: waldorff@dadlnet.dk.

Husk i mailen til Stig at fortælle, hvor mange fra jeres båd der deltager i festmiddagen lørdag.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 23. august kl. 18.

(PBV Lars Ranggaard)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.