mandag den 7. maj 2018

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Udenfor ruskede regnen og med 10-14 m/s viste Sundet hvide tænder, og alle 101’erne fravalgte kapsejladsen denne kølige tirsdag den 1. maj.

Men indenfor i Vandskiklubbens klubhus på Rungsted Havn, som Rungsted Sejlklub venligt havde stillet til rådighed, blev der hygget. I et forsøg på at gøre den årlige generalforsamling i 101-klubben mere attraktiv bød bestyrelsen på varme pizza’er og kolde øl og havde inviteret gasterne med.

Ingen kan vide, om det var bespisningen, der gjorde forskellen, men kendsgerningen er, at der mødte flere deltagere til generalforsamlingen end i adskillige år: Hele 17 mand og en dame, der ialt repræsenterede 11 Aphrodite 101-både: DEN 9, DEN 45, DEN 50, DEN88, DEN 134, DEN 170, DEN 277, DEN 284, DEN 304, DEN 334 og DEN 358.

Der blev snakket, spist, drukket og fortalt historier fra den lange, bedrøvelige vinter, inden formand Niels Peter Munk, DEN 9, kunne indlede programmet med - meget, meget for sent - at uddele 101-Mesterskabs-vandrepokalen til vinderne af mesterskabet 2017: DEN45, Den Svedige Silds skipper Kasper Bonnevie med besætning, som fik et “Rungsted-Søbad-Hurra” med på vejen.

En kær, men sjælden gæst, “Norske Ejnar” Neergaard, DEN 334, blev valgt som dirigent, og Niels Peter fremlagde beretningen om årets (pga. bestyrelsens beklageligt alt for travle virke udenfor 101-klubben) begrædeligt få aktiviteter, især klassemesterskabet over tre dage i august i henholdsvis Rungsted og Nivå. Særligt var der begejstring for årets ændring med en distance-sejlads lørdag efter to dages op-ned-baner.

Kasserer Stig Waldorff, DEN 88, fremlagde et regnskab med et lille overskud (1.198 kr.), selvom bestyrelsen ved flere generalforsamlinger har fået pålæg om at nedbringe formuen, der dermed stadig er på næsten 25.000 kr. Klubben har i år haft 18 betalende medlemmer. Stig foreslog årskontingentet nedsat fra 400 til 300 kr., og det blev vedtaget. Han vil herefter hurtigt udsende opkrævning.

Der var ingen indkomne forslag, men Niels Peter orienterede om, at han arbejder på fire ændringer i klassereglerne: El-motor skal tillades, hvis de overholder vægtkravet på 100 kg. rullefok skal tillades til kapsejlads, kravet om 12 mm ankerlinie skal erstattes af moderne, flade, og lettere ankerline og kravet om rebehuller opgives.

Der var også forslag om at tillade løs fod på storsejl, og Niels Peter blev opfordret til at arbejde videre med alle ændringer.

Mogens Petersson, DEN 304, udtræder af bestyrelsen og afløses af suppleanten Johan Münster-Swendsen, DEN 11, Ny suppleant blev Peter Bøgkjær, DEN 170. Kasper Bonnevie, DEN 45, blev genvalgt som revisor.

Medlemmerne blev opfordret til gennem klubbens 101-hjemmeside at dele erfaringer med rullefok, el-motor etc.

Der blev husket på, at årets klassemesterskab igen holdes i skiftevis Rungsted og Nivå den 14., 15. og 18. august.

Således erindret
Lars Ranggaard, DEN 358,

Rungsted Kyst, 02.05.18.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.