mandag den 20. juni 2011

Extraordinær Generalforsamling

Onsdag den 3. august 2011 klokken 1930 på bro 7 ud for DEN335, NamNam, afholdes extraordinær generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning om forslag fremlagt ved ordinær generalforsamling

Såfremt to tredjedel af de fremmødte medlemmer stemmer for, er forslaget vedtaget jvf. vedtægternes paragraf 8. Forslaget følger her:


Jan Møllers forslag om min/max antal sejlere:
6.3 Besætning
a) Ved klassemesterskaber (DM) skal besætningens antal være 3 eller 4 personer. Inden første sejlads, eller et andet tidspunkt nævnt i  sejladsbestemmelserne, skal der afleveres en komplet bemandingsliste  indeholdende navn og sejlklub (ved DM: skal være godkendt af DS) på hvert enkelt besætningsmedlem. Besætningen kan herefter ikke udskiftes i dette mesterskab, uden at stævneledelsen samtidig er  ansøgt skriftligt og begrundet med navn og klub på nyt  besætningsmedlem, og hvem der skal udskiftes. Godkendelse skal  foreligge inden første  sejlads. Eneste undtagelse er dokumenteret sygdom, her skal ansøges og godkendes før udskiftning. Mandskabslister skal være frit tilgængelige under hele stævnet. Ved klassemesterskaber (DM) må den totale vægt af besætningen ikke overstige 400 kg. (inkl. min. beklædning).
b) Ved øvrige kapsejladser er besætningens antal og vægt fri, dog minimum 2 personer.

Formålet er at få flere både på vandet til DM.
Bestyrelsen støtter forslaget.

3 kommentarer:

  1. Ved tidligere DMer er der en del besætninger der har benyttet en "udskifter" hvis en af de andre gaster ikke kunne deltage begge dage (pga. bryllupper o.l. og altså ikke sygdom). vil det stadig være muligt med denne regel ændring?

    SvarSlet
  2. Jeg tror ikke på Jan Møllers forslag. Jo mere rigoristisk, flueknepperagtigt og besværligt det bliver . Jo FÆRRE får vi med på kapsejladserne.

    SvarSlet
  3. Ændringen har kun det formål at få flere både på vandet ved at lade tre-personers besætninger deltage. Besætningens antal ligger fast for hele stævnet. Muligheden for udskiftning grundet sygdom eller lignende ændres der ikke ved. Vægtgrænsen er et krav fra DS for at tillade 3 eller fire besætningsmedlemmer.

    SvarSlet

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.