mandag den 7. oktober 2013

Brev fra Formanden


Kære medlem af 101-klubben,

Vi har behov for dit engagement!

Jeg skriver til dig i min egenskab af ny formand for 101-klubben. Selv er jeg ejer af DEN 254, ”Mikkel”, som jeg købte af Peter Meder sidste år. Jeg har tidligere sejlet sammen med Einar Neergaard i DEN 334, ”Pikant”, så 101’eren i sig selv var ikke et nyt bekendtskab.

Naturligvis meldte jeg mig også straks ind i 101-klubben – og sad kort efter i bestyrelsen.

Efter mit første år som medlem, sidder jeg tilbage med den opfattelse, at enten skal vi som klub gøre meget mere – eller også kan vi ligeså godt lukke 101-klubben og dermed endnu et farvel til en aktiv dansk klassebåd.

Det ville være synd for 101’eren som bådtype – og de mange 101-ejere – hvis 101-klubben gik hen og døde, men ser vi på realiteterne, så taler de deres tydelige sprog: 10 både mødte op til DM i Nivå 2012 (i et område hvor der, inden for 5 sømil, ligger over 25 101’ere). Til DM i Rungsted i år kom der så 4 (fire!) 101’ere. Vinterarrangementet, ja der var to tilmeldinger ud over bestyrelsen – og mere er der sådan set ikke sket.

Skæver vi derimod til bådklasser som Knarren – så er der masser af aktivitet og opbakning – og måske på grund af netop det forhold, så handles en brugt Knarr i dag til højere priser end en brugt 101’er. Folk der køber båd i dag – de skeler enten til komfort med fuld ståhøjde (og det kan en 101’er ikke tilbyde meget af) – eller til en aktiv klasse!

Kan vi genskabe en aktiv klasse omkring 101’eren, så øger vi ikke bare vore muligheder for at trække nyt blod til klassen og dermed sikre dens overlevelse og beståen, men vi sikrer også værdien af vore egne både.

Derfor besluttede jeg, at takke ja til valget som formand, og give det ét år for at se, om det er muligt atter at skabe fremgang i 101-klubben.

Vi har i den nye bestyrelse behov for jeres opbakning som medlemmer, til aktivt at støtte op omkring
foreningen og dens aktiviteter.

Fra bestyrelsens side vil vi i det kommende år forsøge ikke alene at sætte fokus på klubbens aktiviteter,
men også at sørge for en bedre og tættere kommunikation med medlemmerne i håbet om at dette øger
tilslutningen til aktiviteterne. Vi ønsker også at sætte fokus på de mange 101’ere der må findes spredt ud over de danske havne – og ikke blot de 25 både der findes omkring Rungsted.

Foreningen har aktuelt en god økonomi og bestyrelsen er indstillet på, at anvende en del af formuen til at sætte gang i aktiviteter, som kan være med til at løfte klubben. Imidlertid ønsker vi heller ikke bevidstløst at sætte gang i en lang række initiativer, som måske ikke er det I efterspørger som medlemmer.

Vi vil gerne høre din mening og dine forslag!

Hvad skal der til, for at du som medlem deltager aktivt i 101-klubben?

Det vil vi gerne vide i bestyrelsen. Det er derfor vores håb, at du vil have ulejlighed med at besvare det
vedhæftede spørgeskema. Og sidder du og brænder inde med andre gode råd eller ønsker til 101-klubben – som ikke er inkluderet i spørgeskemaet så lad os endelig høre fra dig!

Vind en egetræstønde med årgangsrom!

Vi vil gerne høre fra dig senest den 27. oktober. Bestyrelsen holder møde dagen efter deadline – og vi vil hurtigt komme tilbage til jer med resultatet af jeres ønsker. Blandt de indkomne besvarelser trækker vi lod om en egetræstønde med en god årgangsrom – den vil helt sikkert sprede en god stemning i din 101’er.

På bestyrelsens vegne,


Bent Benemann Bischoff

Formand for 101-klubben

Mobil: 40 27 14 50

Email: formand101klub snabela gmail punktum com


Link til spørgeskema.

1 kommentar:

  1. Kære medlemmer,

    Først og fremmest tak for den store opbakning der strømmer ind fra jer alle sammen!

    Til dato er der indløbet 18 besvarelser på spørgeskemaet. Hvis du er én af dem, der ikke har besvaret det endnu - så kan du stadig nå det! Fristen udløber først den 27/10.

    Bestyrelsesmødet i 101-klubben er flyttet til den 11/11 og umiddelbart derefter vender vi tilbage til jer med et resultat af undersøgelsen - og ikke mindst: en vinder af romtønden.

    SvarSlet

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.