fredag den 24. august 2012

Generalforsamling 2012

Der var generalforsamling i 101 klubben forleden. Otte både var repræsenteret, og vi var så heldige at få husly hos DEN254.

Her følger et kort resume:

Beretning, regnskab og budget godkendt. Kontingentet er uændret.

Undertegnede træder efter eget ønske tilbage som formand og ud af bestyrelsen. Det sker, fordi jeg gerne vil prioritere familie og egen båd. Desuden synes jeg, at otte år som formand og ti år som webredaktør er passende.

Sussie Grevsen, DEN358, træder ligeledes ud af bestyrelsen med ønske om at bruge kræfter på andre ting.

Nye i bestyrelsen er således Niels Peter Munk, DEN9, og Bent Bischoff, DEN254. Derudover består bestyrelsen fortsat af Torben Petersen, DEN50, Peter Egeberg, DEN304, og Lars Gottfredsen DEN400. Den nye bestyrelse konsoliderer sig selv snarest. Suppleant er fortsat Karsten Petersen, DEN52. Ny revisor er Svend Erik Bruhn, DEN300, og ny revisor suppleant er Lars Ranggaard, DEN358.

Der var eet forslag, som ikke blev vedtaget.

Nærmere vil tilgå medlemmerne snarest.


Tak for nu. (Foto: Louis)
Tak for nu, og god vind til den nye bestyrelse.

- Morten, DEN134

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.